Reklama

Legislacja

Policjanci jak cywile? Nowe zasady „odrabiania” wolnych dni

Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Śląska Policja
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Śląska Policja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące rozkładu czasu służby policjantów. Proponowane zmiany mają umożliwić wyznaczenie „soboty dniem służby dla policjantów, w tych samych terminach, w których wyznaczono sobotę dniem pracy dla pracowników administracji rządowej”. Zdaniem MSWiA „umożliwi to właściwe zabezpieczenie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę zarówno policjanci jak również wykonują pracę członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej”.

Zmiana obowiązującego rozporządzenia jest, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, spowodowana potrzebą dostosowania obowiązujących regulacji związanych z wyznaczaniem dla policjantów dnia wolnego od służby przypadającego między dniami wolnymi od służby do rozwiązań obowiązujących i stosowanych wobec pracowników urzędów administracji rządowej.

Dotychczasowe przepisy zakładają, że przełożony może wyznaczyć policjantowi na dzień wolny od służby, dzień przypadający między dwoma wolnymi od służby dniami, a w zamian za to wyznaczyć jako dzień służby najbliższą sobotę. Jednak, jeżeli sobota ta przypada po wolnym od służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem, przełożony dniem służby wyznacza kolejną sobotę. Jak zauważa MSWiA, takie rozwiązanie ogranicza możliwość wskazania tej samej soboty dla policjantów i cywili. Projektowana zmiana, ma umożliwić wyznaczenie soboty dniem pracy w tych samych terminach, zarówno na mundurowych jak i cywili pracujących w policji.

„Ustalenie dniem wolnym od służby dnia przypadającego między dniami wolnymi od służby i wyznaczenie soboty dniem służby za ustalony dzień wolny od służby będzie następowało w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Dokument trafił właśnie do konsultacji, a o opinię na jego temat poproszony został m.in. NSZZ Policjantów.

DM 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze