Funkcjonariusze Służby Więziennej pojadą na misje

7 grudnia 2018, 14:16
Służba Więzienna, SW misje fot. st. chor. Jacek Sowiński
fot. st. chor. Jacek Sowiński/cossw.pl

Pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej, podobnie jak inne służby mundurowe, będą mogli uczestniczyć w misjach poza granicami kraju w ramach kontyngentów, w tym w rejonach w których prowadzone są działania wojenne – wynika z projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziś SW jest jedyną służbą mundurowa w Polsce, która nie posiada przepisów normujących wyjazd funkcjonariuszy i pracowników poza granice państwa w ramach kontyngentów. Chodzi m.in. o unormowanie kwestii związanych z dodatkowym wynagrodzeniem, świadczeniami zdrowotnymi, ubezpieczeniem czy statusem weterana.

Nowelizacja ustawy przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zakłada, że funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej będą mogli, poza granicami kraju, brać udział: w misjach pokojowych, akcjach związanych z zapobieganiem aktom terroryzmu, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych i humanitarnych, szkoleniach i ćwiczeniach, a także przedsięwzięciach reprezentacyjnych. 

Jednak, jak zresztą wprost przyznaje resort sprawiedliwości, pilna potrzeba zmian w przepisach związana jest wprost z udziałem pięciu oficerów SW w misji UNMISS w Sudanie Południowym. Poza przedstawicielami państw afrykańskich, służbę więzienna w UNMISS pełnią tylko Amerykanie i Niemcy. To właśnie do nich dołączyć mieliby Polacy, którzy przeszli już szkolenie w Ugandzie.  Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, jeśli tak się stanie, „pozytywnie wpłynie to na wizerunek Polski w gronie państw afrykańskich, które udzieliły Polsce poparcia w głosowaniu dot. zasiadania przez nasz kraj w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w roli niestałego członka.

Polscy funkcjonariusze SW mogliby dołączyć do tego grona, co pozytywnie wpłynie na wizerunek Polski w gronie państw afrykańskich, których poparcie było niezmiernie potrzebne w trakcie głosowania nad uzyskaniem niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa NZ.

uzasadnienie projektu zmiany ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przypomnijmy, 2 czerwca 2017 roku, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w tajnym głosowaniu pięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019, wśród których znalazła się Polska. Jest to szósty raz kiedy Polska sprawuje ten mandat.

Do tej pory ustawa o SW umożliwiała oddelegowania funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do służby poza granicami kraju, jednak charakter misji pokojowej w Sudanie Południowym, w którym występują działania wojenne, wymaga wprowadzenia przepisów analogicznych do tych jakie zawarte są w regulacjach innych służb mundurowych - tłumaczy resort sprawiedliwości. Chodzi w szczególności o zapisy dotyczące dodatkowego wynagrodzenia, świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia oraz te związane ze statusem weterana i uprawnieniami emerytalno-rentowymi.

Zmian w randze ustawowej, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, należy dokonać  by zagwarantować funkcjonariuszom prawa i bezpieczeństwo na poziomie przepisów obowiązujących w Policji, z tym, że wszystkie regulacje prawne, w tym wynikające z przepisów wykonawczych, ustawy o Policji, zostały włączone do przepisów ustawy o Służbie Więziennej. 

Jak wyjechać na misję? Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania prac w kontyngencie, dokonywać będzie Dyrektor Generalny Służby Więziennej, a w rzeczywistości, działający z jego upoważnienia komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Kilkuetapowe postępowanie składać się będzie z rozmowy kwalifikacyjnej, testu pisemnego lub ćwiczeń praktycznych.

Strażnik Więzienny pełniący służbę za granicą będzie otrzymywać dodatek zagraniczny, ryczałt z tytułu delegowania, ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania, należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej i świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Jak przewiduje resort sprawiedliwości, łącznie zmiany od 2020 do 2029 roku kosztować będą prawie 63 mln złotych.

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 10
Obywatel
poniedziałek, 10 grudnia 2018, 10:31

SW na misję jako kto i co ? Zero jakiegokolwiek przygotowania do misji zachowania i działań operacyjnych o strzelaniu nie wspomnę. Wojsko latami szkoli się do takich wyjazdów a SW to zupełnie inna bajka . Jeszcze Afryka. Brawo !!!

Adik
niedziela, 9 grudnia 2018, 14:59

Najlepsze w tym to to ze pojadą oficery a nie sierżant czy tez plutonowy pozdr

ssb
niedziela, 9 grudnia 2018, 08:59

Myśle że każdy dzień spędzony z osadzonymi to jest misja... Wiadomo każdy wybrał sobie swój zawód i każdy wie co się z nim wiąże ale tak naprawdę nie wiesz co czeka cię po wejściu do pracy czy służba minie bez awantur sportów itp.. Każdego dnia SW podejmuje walkę z tak zwana „resocjalizacja”

Marcin
niedziela, 9 grudnia 2018, 00:42

Nie ogarniam... Praktycznie w każdej jednostce brakuje ludzi do pracy, nadgodziny rosną a oni chcą wysyłać jeszcze za granicę

Świeżak
sobota, 8 grudnia 2018, 19:57

Za dużo funkcjonariuszy

Tweets InfoSecurity24