Reklama

Straż Graniczna

EUROSUR - Unia wzmacnia granice

  • Fot. Straż Graniczna

EUROSUR - europejski system nadzorowania granic, do którego należy 18 krajów UE oraz Norwegia, został uruchomiony 2 grudnia. Jego celem jest poprawa ochrony wschodnich i południowych granic Unii, oraz polepszenie komunikacji pomiędzy służbami poszczególnych krajów granicznych. W latach 2014-2020 UE przeznaczy na ten cel 244 mln euro.

Dzięki temu systemowi służby poszczególnych krajów oraz unijna agencja ochrony granic Frontex mają znacznie szybciej niż dotychczas reagować na wydarzenia związane z przestępstwami transgranicznymi i imigracją. Wszystko to dzięki jasnym kompetencjom i przyspieszonemu, skoordynowanemu przepływowi informacji.

Działania te mają wspomagać zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz nielegalnej imigracji. System ma też zapobiegać tragediom, takim jak śmierć 360 osób u wybrzeży wyspy Lampedusa.

Informacje pozyskiwane i przetwarzane znacznie szybciej, mają umożliwiać szybszą identyfikację jednostek i zagrożeń, zapewniając zastosowanie właściwych działań - zależnie od tego czy mamy do czynienia z przemytnikiem narkotyków, czy łodzią pełną uciekinierów. Uniknie się też niepewności co do kompetencji służb poszczególnych krajów w takich działaniach.

Koordynatorem wszystkich działań ponadnarodowych ma być Frontex, którego zadaniem jest teraz zbieranie i analiza danych dostarczonych przez poszczególne kraje. Dzięki temu agencja będzie mogła śledzić międzynarodowe działania przestępcze, takie jak np. przemyt narkotyków czy ludzi. Ponadto Frontex może współpracować z innymi unijnymi agencjami takimi jak Europol, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu czy Centrum Satelitarne UE. 

Głównym elementem EUROSUR są tzw. krajowe ośrodki koordynacji, które nadzorują wszystkie służby i organy państwa, których kompetencje dotyczą dozoru granic (policja, straż graniczna, straż przybrzezna, służby ratownicze).

Obecnie działają krajowe ośrodki koordynacji w Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, na Cyprze, Litwie, Łotwie, Malcie, Słowacji i Węgrzech oraz we Włoszech. W przyszłym roku do EUROSUR dołączy osiem krajów Unii, jak również Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria, które są stowarzyszone z grupą Schengen. Rozporządzenie Komisji Europejskiej o EUROSUR umożliwi też regionalną współpracę z Wielką Brytanią i Irlandią.

Reklama

Komentarze

    Reklama