Reklama

Służby Mundurowe

Biuro Operacji Antyterrorystycznych zostaje w KGP. Nie będzie kontrowersyjnej reformy

  • Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl
    Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Biuro Operacji Antyterrorystycznych (BOA) pozostanie w strukturach Komendy Głównej Policji, nie zostanie włączone do CBŚP – powiedział PAP wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, nadzorujący m.in. policję. 

Włączenie BOA do Centralnego Biura Śledczego Policji było jednym z priorytetów byłego Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja. Pod koniec stycznia, w wywiadzie dla PAP szefowa CBŚP insp. Renata Skawińska mówiła, że policyjni antyterroryści mają przejść do jej jednostki już w lutym.

Rozważaliśmy sprawę usytuowania BOA i ewentualną zmianę w tym zakresie, ale po przemyśleniach i analizie wszystkich argumentów decyzja jest taka, że zostanie ono w Komendzie Głównej Policji i będzie nadal podległe komendantowi głównemu.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Wiceminister Zieliński dodał też, że za takim rozwiązaniem przemawia m.in. sytuacja poza granicami Polski oraz zagrożenia terrorystyczne.

W Polsce poziom zagrożenia terrorystycznego jest niski, ale nasze otoczenie nie jest bezpieczne, więc ze względu na ten element - jak również ze względu na przygotowywaną ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym oraz fakt, że droga decyzyjna jest krótsza w sytuacji, gdy BOA podlega komendantowi głównemu - nie będziemy tej jednostki przenosić.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Wiceminister podkreślił, że istotny jest także argument, iż CBŚP, mimo wyłączenia z KGP w październiku 2014 roku, nie ma nadal odrębności finansowej. "Widzimy potrzebę, aby CBŚP uzyskało status samodzielnego dysponenta przyznanego mu budżetu" - powiedział minister i dodał: „Byłoby trochę ryzykowne, żeby w tych warunkach podporządkować BOA komendantowi CBŚP”.

BOA to jednostka przeznaczona do zadań takich jak: odbijanie zakładników, prowadzenie negocjacji policyjnych, przeciwdziałanie atakom terrorystycznym i fizyczne ich zwalczanie, działania minersko-pirotechniczne, a także zwalczanie zagrożeń: chemicznych, biologicznych, radioaktywnych, nuklearnych. W jej skład wchodzi ponad 180 specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy.

Dodatkowo BOA nadzoruje i koordynuje działania Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji znajdujących się przy komendach wojewódzkich.

Plany włączenia Biura Operacji Antyterrorystycznych do CBŚP były krytycznie omawiane na Defence24.pl przez profesora Ryszarda Machnikowskiego.

Reklama

Komentarze

    Reklama