Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Znamy skład komisji ds. rosyjskich i białoruskich wpływów. Prace rozpoczną się jeszcze dziś

Autor. Krystian Maj/KPRM

Komisja ds. wpływów rosyjskich i białoruskich, której przewodniczy szef SKW generał Jarosław Stróżyk, będzie się składać z 12 osób. Wśród nich są zarówno profesorzy, byli ambasadorowie jak i dyrektorzy państwowych instytutów. „Komisja rozpocznie prace już dzisiaj” – zapowiedział premier Donald Tusk.

W środę, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Jarosława Stróżyka. Podczas niej przedstawiony został skład komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024.

Reklama

Komisja rozpocznie prace już dzisiaj. Bardzo zależy nam na tym i skład tej komisji to potwierdzi, żeby to była komisja wolna od jakichkolwiek pokus czy intencji takich stricte politycznych, czy partyjnych i żeby przyniosła nam rzetelną wiedzę. Nam, to znaczy organom państwa, ale także opinii publicznej o tym, jak wyglądały w przeszłości i jak wyglądają realne zagrożenia ze strony tu konkretnie Rosji i Białorusi. Wiemy to już dokładnie, że te dwa państwa i ich służby są najbardziej aktywne w Polsce” – powiedział podczas konferencji premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że intencja była taka, żeby komisja „zaczęła pracę tuż po wyborach, żeby nikt nie wiązał jej pierwszych raportów z kampanią wyborczą”. „Osobiście będę też dbał o to, żeby nie było wykorzystywana praca komisji także w przyszłych wyborach prezydenckich. Dla nas najważniejszą sprawą jest uzyskać użyteczną wiedzę dla państwa tak, aby przeciwdziałać wpływom rosyjskim i białoruskim na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne” – zapewnił Donald Tusk.

Czytaj też

Z kolei szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Jarosław Stróżyk zaznaczył, że pierwszy raport, zgodnie z rozporządzeniem, zostanie złożony w ciągu 60 dni od rozpoczęcia działań komisji. „Będziemy korzystać z szerokiego wachlarza ekspertów również tych, którzy do tej pory specjalizowali się i pisali w różnych pozarządowych organizacjach, mediach” – tłumaczył.

„Zgodnie z tym rozporządzeniem zamierzam, aby komisja działała w zespołach zajmujących się tematyką, którą będziemy badać. Zarówno w obszarze gospodarki, szerokiego bezpieczeństwa państwa oraz dezinformacji w mediach” – podkreślił gen. bryg. Jarosław Stróżyk. Jak dodał, „każdy z członków komisji będzie zgłaszał katalog spraw, które w ciągu tych następnych 60 dni będą szczególnie monitorowane”.

Skład komisji

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zaprezentował też 12-osobowy skład komisji, której będzie przewodniczyć.

Reklama

Premier delegował: Irenę Lipowicz - profesor nauk społecznych, była ambasador RP w Austrii i była Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Dominikę Kasprowicz - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana w Instytucje Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Minister finansów delegował: Katarzynę Bąkowicz - doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach, adiunkt i wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, naukowo zajmuje się dezinformacją.

Minister cyfryzacji delegował: Bartosza Machalicę - historyk i politolog, doktor nauk społecznych, obecny członek IPN.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego delegowała: Adama Leszczyńskiego - doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny SWPS, obecny dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Minister obrony narodowej delegował: Grzegorza Motykę - doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny, obecnie dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

Minister aktywów państwowych delegował: Cezarego Banasińskiego - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minister spraw zagranicznych delegował: Tomasza Chłonia - były ambasador w Estonii i na Słowacji, były szef misji NATO w Moskwie.

Minister spraw wewnętrznych i administracji delegował: Pawła Białka - pułkownik, były zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2007-2012.

Minister koordynator ds. służb specjalnych delegował: Agnieszkę Demczuk - doktor habilitowana, profesor uczelni UMCS w Lublinie, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji oraz Pawła Cerankę - doktor nauk społecznych, zastępca dyrektora Biura Archiwum i Zarządzania Informacją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze