Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zmiany w Centrach Powiadamiania Ratunkowego na ostatniej prostej. Ustawa trafi na biurko prezydenta

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Senatorowie, zgodnie z rekomendacją komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej, która opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego bez poprawek, podczas wczorajszych głosowań  jednogłośnie przyjęli przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizację przepisów. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Jedną z kluczowych zmian, jaką zaproponowano w ustawie, jest wprowadzenie dla operatorów numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego.

Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Chodzi o przegotowane przez MSWiA zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego, które Sejm uchwalił w połowie września. Jednym z kluczowych elementów, jakie zaproponowano w noweli, jest wprowadzenie dla operatorów numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego. Proponuje się bowiem wprowadzenie gradacji stanowisk. Do struktury organizacyjnej Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mają zostać wprowadzone stanowiska: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora, oraz koordynatora trenera.

Ponadto operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie grożą operatorom numerów alarmowych. Zgodnie z prawem określone czyny niedozwolone są zagrożone surowszą karą, jeśli zostały dokonane wobec funkcjonariusza publicznego, niż wobec innej osoby.

Według MSWiA, obecnie funkcjonująca struktura CPR nie daje możliwości rozwoju i "jakiegokolwiek awansowania" i "jest to demotywujące dla pracowników". Zmiany w ustawie mają zatrzymać w strukturach najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników, którzy mają kluczowy wkład w budowę sprawnie funkcjonującego systemu powiadamiania ratunkowego.

Ponadto w nowelizacji chodzi m.in. o reorganizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pracowników, wprowadzenie nadzoru nad pracą CPR oraz pracowników - zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, a także uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej "Alarm 112", służącej do przekazywania zgłoszeń przez SMS.

Ustawa przewiduje również powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCMSPR). Do jego głównych zadań będą należeć: utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR. KCMSPR ma zacząć funkcjonować po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy. 

Funkcjonujący w Polsce system powiadamiania ratunkowego składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) - po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

CPR tworzą jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Zatrudnieni w CPR operatorzy numerów alarmowych obsługują wpływające zgłoszenia, a następnie przesyłają drogą elektroniczną wszystkie zebrane informacje do dyżurnych bądź dyspozytorów podmiotów ratowniczych. Do zdarzeń - w zależności od ich charakteru - dysponowani są ratownicy medyczni, strażacy bądź policjanci.

PAP/IS24

image
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze