Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

ZM Tarnów na "Granicach"

fot. InfoSecurity24.pl
fot. InfoSecurity24.pl

Na tegorocznej II Wschodniej Konferencji i Targach Ochrony Granic w Lublinie mogliśmy m.in. zapoznać się z ofertą przygotowana przez Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. Największe zainteresowanie budziły dwa samopowtarzalne karabiny wyborowe – SKW-308 oraz SKW-338 oraz wystawiana przed budynkiem Targów Lublin kontenerowa, kryta, mobilna strzelnica ćwiczebna. Obok strzelnicy znajdował się też lekki obserwacyjno-obronny kontener LOOK.

Samopowtarzalne karabiny wyborowe z Zakładów Mechanicznych Tarnów (ZMT), jak zapewnia producent, zostały zaprojektowane w klasycznym układzie konstrukcyjnym, mając przy tym na uwadze światowe doświadczenia z rozwoju tego rodzaju uzbrojenia. Samopowtarzalne karabiny wyborowe ZMT prezentował w dwóch odmianach, na amunicję 7,62x51 mm NATO (.308 Winchester) – SKW-308 oraz na amunicję 8,6x70 mm NATO (.338 Lapua Magnum) – SKW-338. W przypadku SKW-308 zasięg broni ma obejmować dystans 900 m, zaś w przypadku SKW-338 mowa jest już o 1500 m.

Jeśli chodzi o wymiary, SKW-308 charakteryzuje się długością 995/738 mm w przypadku zastosowania lufy 16 calowej oraz 1100/843 mm w przypadku lufy 20 calowej. Jeśli mowa o SKW-338 to jego długość to 1300/1045 mm. Jeśli chodzi o wagę to SKW-338 jest najcięższy - 8 kg, zaś SKW-308 z lufą 16 calową ma masę 5,9 kg, a przy lufie 20 calowej to 6,2 kg. SKW-308 jest dostępny w ofercie z magazynkami na 5 lub 10 nabojów, a SKW-338 z 10 nabojowym magazynkiem. Karabiny działają na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych, odprowadzanych przez boczny otwór lufy. Energia jest przekazywana na suwadło poprzez krótki ruch tłoka gazowego, a zamek ryglowany jest przez obrót. Producenci postawili przy tym na modułową konstrukcję, tak aby ułatwić użytkowanie strzelcom.

image
fot. InfoSecurity24.pl

Duże zainteresowanie budziła również wystawa zewnętrzna i pokazywana na niej kryta mobilna strzelnica ćwiczebna w kontenerach 40ft HC. Tego rodzaju mobilne wyposażenie po rozłożeniu umożliwia relatywnie szybko i prosto na prowadzenie ćwiczeń strzeleckich na dystansie od 5 do 50 m. Dotyczy to zarówno strzelań z użyciem ostrej amunicji, jak również coraz bardziej popularnych w różnych strukturach siłowych, wskaźników laserowych.

Producenci wskazują, że strefę strzelań strzelnicy kontenerowej zaprojektowano do strzelania ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia. Zarówno jeśli chodzi o pistolety, rewolwery (centralnego i bocznego zapłonu) o kalibrach do 11,43 mm, ale także pistolety maszynowe w kalibrze do 9 mm, zakładając ćwiczenia ognia pojedynczego, krótkich serii (przy zastosowaniu pocisków płaszczowych i półpłaszczowych zwykłych o miękkim rdzeniu. Tego rodzaju wyposażenie charakteryzuje się m.in. znikomym oddziaływaniem na świat zewnętrzy pod względem hałasu, pochodzącego z wystrzałów czy też możliwością wykorzystywania przez kilka instytucji, pod względem jej mobilności.

Jeśli weźmiemy pod uwagę różne nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa granic, w tym wynikająca ze wzrostu zagrożenia ze strony terrorystów czy też dobrze uzbrojonych przestępców (m.in. broń wojskowa) to należy zwrócić uwagę na lekki obserwacyjno-obronny kontener LOOK. Może on być bardzo łatwo włączony do systemu ochrony już istniejących obiektów, ale też może pełnić swoją funkcję autonomicznie. Mamy tu możliwość działań kontrolno-obserwacyjno-obronnych, gdyż mowa jest o opancerzeniu, możliwości instalacji zróżnicowanych środków d obserwacji dzień/noc, w zakresie światła widzialnego i podczerwieni oraz łączności. Zaś jego atutem przy zmieniającej się sytuacji na współczesnych granicach jest możliwość załadowania tego rodzaju kontenera na pojazd i szybkiego przemieszczania go we wskazane miejsce.   

Należy podkreślić, że tego rodzaju wybrane elementy, znajdujące się w ofercie z Tarnowa, dobrze wpisywały się w poruszane kwestie dotyczące zmian w zagrożeniach na współczesnych granicach. Z jednej bowiem strony przestępczość zorganizowana, pojawiająca się w rejonach granic coraz częściej ma możliwość dostępu do uzbrojenia o charakterze wojskowym (broń szturmowa, itp.), a z drugiej pojawiają się nowe zagrożenia o większym nasyceniu potencjalnymi incydentami o charakterze hybrydowym (dywersja ze strony grup paramilitarnych, tzw.„zielone ludziki”, terroryści, itp.).

Dotychczasowe wyposażenie musi być dostosowane do zmieniającej się architektury bezpieczeństwa regionalnego oraz światowego. Mając przy tym na uwadze możliwość wystąpienia nowych zdarzeń, z którymi chociażby na polskich granicach zewnętrznych Strefy Schenegn nie mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Trzeba brać pod uwagę, również kwestie ekonomicznego podejścia do efektywnego i skutecznego szkolenia funkcjonariuszy oraz wojskowych w zastosowaniu broni palnej. Tutaj rozwiązania kontenerowe pozwalają na wysoki stopień wykorzystania przez różne instytucje oraz zagwarantowanie mobilności, bez potrzeby poświęcania znacznych środków na tylko i wyłącznie stałą infrastrukturę przeznaczoną do strzelań.

Jeśli zaś chodzi o mobilność lekkiego obserwacyjno-obronnego kontenera należy pamiętać o zdolnościach do szybkiej reakcji odpowiednimi siłami w konkretnym miejscu niebezpiecznym, pamiętając o wymogu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa dla np. funkcjonariuszy Straży Granicznej lub żołnierzy.

Reklama

Komentarze

    Reklama