Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Wzrasta liczba pozwoleń na pobyt w Polsce. Ukraina na podium

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

O 47 tysięcy zwiększyła się w 2018 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenie na pobyt w Polsce, poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców. Największy procent grupy stanowili obywatele Ukrainy, których w Polsce w zeszłym roku legalnie pojawiło się prawie 34 tysięcy więcej. Jak podkreśla Urząd, większość zezwoleń obejmuje pobyt czasowy, związany z pracą. 

Choć liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób, to nie jest to rekordowy wzrost tej wartości. Oznacza to bowiem, że był on mniejszy o odpowiednio 12 i 7 tysięcy w porównaniu do roku 2017 i 2016. Na początku 2019 roku, jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, ważne zezwolenia na pobyt posiadało 372 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. i 2017 r. było to odpowiednio 325 tys. i 266 tys. osób.

W ubiegłym tego roku największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli Ukrainy. Wynosił on 33,9 tys., do 179 tys. osób. Na drugim miejscu uplasowała się Białoruś. Obywateli tego kraju w Polsce pojawiło się o 4,7 tys. więc, a ich liczba wzrosła do 20 tys. osób. Na ostatnim miejscu podium znajdziemy Indie. Jak wskazuje Urząd, obywateli tego kraju jest w Polsce o 1,9 tys. więcej, a ich liczba wzrosła do 8,8 tys. osób.

image
Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Kolejne pozycje na liście zajmują Gruzja (o 1,3 tys. do 2,9 tys. osób) i Wietnam (o 0,7 tys. do 12,4 tys. osób). Najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 35,8 tys. oraz stały – o 9 tys.

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w ubiegłym roku dotyczyło to prawie 73 proc. spraw. Ponadto, 12 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów.

fragment komunikatu Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Najpopularniejszymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt, są województwa: mazowieckie – 114 tys. osób, małopolskie – 36 tys. os., dolnośląskie – 31 tys. os. oraz wielkopolskie – 28 tys. os.

image
Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Zaznacza się jednak, że powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.

Ukraina na czele

Roczne podsumowanie pracy opublikowała niedawno także Straż Graniczna. Jak podliczono, w ciągu 2018 r., funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili, na kierunku do i z Polski, aż 52,3 mln osób, z czego 36 mln to cudzoziemcy. Najwięcej pracy pogranicznicy mieli na granicy z Ukrainą. To właśnie tam przeprowadzono ponad 21,6 mln odpraw. Dla porównania na granicy z Białorusią było to 8,9 mln odpraw, a na granicy z Rosją - 3,5 mln.

Przypomnijmy, że w informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Straży Granicznej zaznaczono, że 77,2 tys. cudzoziemców, którzy stawili się do kontroli granicznej w zeszłym roku, ostatecznie nie otrzymało zgody na przekroczenie polskiej granicy. Na granicy z Ukrainą wydano 48,8 tys. odmów wjazdu, z Białorusią – prawie 26 tys. oraz na granicy z Rosją – 1,3 tys. Wśród osób, którym odmówiono wjazdu do Polski, najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy – 46,7 tys., obywatele Rosji – 20,2 tys. oraz obywatele Białorusi – 5,5 tys. Głównymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu oraz brak wymaganych środków finansowych.

W 2018 roku na tzw. zielonej granicy na odcinku z Rosją, Białorusią i Ukrainą funkcjonariusze zatrzymali 285 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę do Polski. Na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą takich prób odnotowano 1173, a na lotniskach – 404. Były to głównie osoby, które posiadały fałszywe wizy, fałszywe dokumenty lub sfałszowane stemple kontroli granicznej. Wśród osób posługujących się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia polskiej granicy lub do pobytu w naszym kraju najwięcej było obywateli Ukrainy (1138), Rosji (145), Białorusi (52), Syrii (47), Iranu (40) oraz Wietnamu (22) i Chin (22).

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze