Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

W MSWiA o współpracy Policji i straży miejskich

fot. MSWiA
fot. MSWiA

W MSWiA pod przewodnictwem wiceministra Jarosława Zielińskiego obradował Międzyresortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi). Zespół powołany jest by rekomendować nowe kierunki współpracy  pomiędzy Policją a strażami gminnymi i miejskimi.

W spotkaniu wzięli udział m.in. nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także przedstawiciele samorządów reprezentujący jednostki straży gminnych i miejskich oraz związki zawodowe straży.

Aby był on (potencjał straży gminnych i miejskich red.) w pełni wykorzystany, potrzebne są odpowiednie ramy prawne, ale też współdziałanie z partnerami takimi jak Policja, przede wszystkim na szczeblu lokalnym.

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA

Wiceszef MSWiA zachęcił również  do bardziej intensywnej wymiany informacji pomiędzy Policją a strażami gminnymi oraz do organizowania wspólnych spotkań konsultacyjnych.

Czytaj też: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz narzędzia GIS w Policji nagrodzone w USA

Na spotkaniu omówiono rekomendacje zmian w prawie opracowane przez grupy robocze powołane w ramach Zespołu. Podczas spotkania przestawiono też Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędziem współpracy Policji i straży gminnych oraz przedyskutowano główne założenia nowej unijnej koncepcji ochrony danych osobowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez straże gminne. 

MSWiA/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama