Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Uruchomienie cywilno-wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC)

fot. PAŻP
fot. PAŻP

W piątek, 26 stycznia 2018 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uruchomiony został cywilno-wojskowego Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (Aeronautical Rescue Coordination Centre).

W otwarciu ośrodka udział wzięli Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej odpowiada za organizację wojskowej części służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search and Rescue), a także prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, odpowiedzialny w imieniu ministra właściwego transportu za organizację ośrodka ARCC.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Policji, Straży Pożarnej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głównym zadaniem cywilno–wojskowego ośrodka ARCC będzie zapewnienie właściwej koordynacji działań w celu udzielania pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych zaistniałych w obszarze lądowym i morskim, znajdującym się w rejonie informacji powietrznej (FIR Warszawa), bez względu na przynależność państwową tych statków powietrznych i osób.

Będzie to realizowane poprzez przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej. W ośrodku RCC w PAŻP pracować będzie dziesięciu koordynatorów cywilnych oddelegowanych z doświadczonego personelu służb ruchu lotniczego oraz dziesięciu koordynatorów MON, specjalistów oddelegowanych do pracy w ośrodku ze strony Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ośrodek będzie kierował działaniami Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych oraz współdziałanie ze służbami ruchu lotniczego, jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia dalszej pomocy w realizacji misji poszukiwawczo–ratowniczych, w szczególności do działań przez naziemne siły i środki, ośrodek ARCC będzie współdziałał z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań ratowniczych, w tym ratownictwa wodnego i górskiego. Ponadto ośrodek ARCC współpracować będzie ze służbami odpowiedzialnymi za poszukiwanie i ratownictwo lotnicze w państwach sąsiednich.

Utworzenie cywilno – wojskowego ośrodka ARCC, jest podyktowane koniecznością dostosowania się do krajowych norm prawnych, które dotyczą funkcjonowania służby ASAR. Powyższe regulacje wynikają przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W skład nowotworzonego, cywilno – wojskowego ośrodka ARCC będą wchodziły trzy elementy: główny ośrodek koordynacji, usytuowany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz dwa współpracujące wojskowe ośrodki podległe, zlokalizowane w strukturze COP-DKP i COM-DKM.

Reklama

Komentarze

    Reklama