Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

UE uzgadnia nowe przepisy o karach za pranie pieniędzy

Fot. CBA
Fot. CBA

Rada Unii Europejskiej potwierdziła porozumienie prezydencji bułgarskiej z Parlamentem w sprawie nowych przepisów o stosowaniu prawa karnego w walce z praniem pieniędzy. Nowa dyrektywa ma odcinać i blokować przestępcom dostęp do środków finansowych, w tym środków, które mogliby wykorzystać do celów terrorystycznych.

Jak informuje w komunikacie prasowym Rada Unii Europejskiej, nowy akt ma przede wszystkim: 

  • ustanowić minimalne normy definiowania przestępstw i kar związanych z praniem pieniędzy
  • usunąć przeszkody w transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej przez określenie wspólnych przepisów usprawniających dochodzenia w sprawie przestępstw związanych z praniem pieniędzy
  • dostosować przepisy UE do zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza do zobowiązań wynikających z Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (konwencja warszawska) i do stosownych zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Do prowadzenia działalności terrorystycznej i innej działalności przestępczej niezbędne są pieniądze. Kary za pranie pieniędzy oraz jak najskuteczniejsza ogólnounijna współpraca sądowa i policyjna pomogą odciąć środki przestępcom. Nowe przepisy to kolejny krok w planie UE, by wyeliminować źródła finansowania przestępczości.

Cecka Caczewa, bułgarska minister sprawiedliwości

Ostateczny kompromis między instytucjami zakłada, że:

  • za pranie pieniędzy grozić będzie kara do 4 lat więzienia
  • wraz z karą więzienia sędziowie będą mogli orzekać dodatkowe sankcje i środki (np. czasowe lub stałe wykluczenie z dostępu do środków publicznych, grzywny itp.)
  • do spraw związanych z organizacją przestępczą lub do przestępstw popełnionych podczas wykonywania niektórych rodzajów działalności zawodowej zastosowanie będą miały okoliczności obciążające. Państwa członkowskie mogą też zdefiniować okoliczności obciążające na podstawie wartości mienia lub pranych pieniędzy lub też charakteru przestępstwa (np. korupcja, wykorzystywanie seksualne, handel narkotykami)
  • za niektóre działania związane z praniem pieniędzy będą pociągane do odpowiedzialności także osoby prawne. Może im grozić szereg kar, np. wykluczenie z pomocy publicznej, nadzór sądowy, sądowe orzeczenie o likwidacji.

Kompromis obejmuje też jaśniejsze przepisy o jurysdykcji, współpracy zainteresowanych państw członkowskich w sprawach transgranicznych oraz o konieczności angażowania Eurojustu.

Co dalej?

Przed formalnym przyjęciem w Radzie i Parlamencie tekst przejdzie weryfikację prawno-językową. Państwa członkowskie będą miały maksymalnie 24 miesiące na zaimplementowanie nowych przepisów do prawa krajowego.

Rada UE/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama