Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Terytorialsi z Mazowsza będą działać razem z nadwiślańskimi pogranicznikami

Fot. WOT
Fot. WOT

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej 3 lipca podpisały porozumienie. Dokument określa szczegółowo zakres i formy współpracy obu formacji. Obejmuje ona, m.in. przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy i pracowników Mazowieckiej Brygady OT do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa. 

Jak zaznaczył dowódca Mazowieckiej Brygady OT pułkownik Grzegorz Kaliciak WOT wyciągają na bieżąco wnioski z budowy i kształtowania formacji. Na chwile obecną dysponujemy czterema batalionami na terenie południowego Mazowsza. Chętnie działamy i wspieramy inne jednostki, stąd też dzisiejsze porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem SG. Podpisujemy je, aby wymienić się doświadczeniem oraz wspierać w zakresie sprzętu i obiektów. Będziemy myśleli jak wspólnie się szkolić, małymi etapami będziemy zacieśniać współpracę”. 

image
Fot. 6MBOT

Współpraca formacji będzie również dotyczyć wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu oraz prowadzenia szkoleń przygotowujących obie formacje do współdziałania. Porozumienie obejmuje także współpracę w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie logistyczne, techniczne i osobowe, w tym udostępnianie bazy szkoleniowej i obiektów specjalistycznych (w szczególności strzelnic).

Podpisane 3 lipca porozumienie jest szóstym tego typu dokumentem łączącym oddział Straży Granicznej i brygadę OT.

NwOSG ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Jednostka ta na co dzień, zapewnia obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu.

image
Fot. 6MBOT

Zacieśnienie współpracy Terytorialsów i funkcjonariuszy Straży Granicznej możliwe jest dzięki podpisanemu 27 września 2018 r. w Warszawie porozumieniu Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. Przypomnijmy, sygnatariuszami tego porozumienia byli Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga. Dokument zakłada współdziałanie obu formacji w formie wymiany informacji, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemnego świadczenia usług logistycznych oraz wymiany doświadczeń.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiegoherbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu,  62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i 65 blp w Pomiechówku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak, oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

6MBOT/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama