Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Szerszy wachlarz środków przymusu bezpośredniego wkroczy na granicę

Autor. Straż Graniczna

Szykują się zmiany dla służących na granicy służb i wojska. Resort obrony narodowej pracuje na projektem ustawy, który m.in. rozszerzy katalog przypadków użycia lub wykorzystania przez funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej środków przymusu bezpośredniego. Pogranicznicy otrzymają też „nową broń” do ochrony granic.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczono, planowany termin przyjęcia nowych przepisów przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 roku.

Reklama

„Realizacja konstytucyjnych zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w obecnej sytuacji geopolitycznej oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja na granicy Rzeczypospolitej Polski z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi, w tym eskalacja bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa tej granicy, a w szczególności dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia żołnierzy oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w tym rejonie, wymusza konieczność podjęcia interwencji legislacyjnej mającej na celu uregulowanie kwestii usprawnienia działań tych formacji na granicy państwowej” – czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy zmian wskazują, że nowe przepisy mają m.in. zapewnić obrońcę z urzędu żołnierzom oraz funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej, którzy zostali objęci postępowaniem karnym w następstwie użycia środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia w związku z wykonywaniem zadań lub czynności. Wśród propozycji znalazło się również wprowadzenie do Kodeksu Karnego „kontratypu przestępstwa użycia lub wykorzystania przez żołnierza lub funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia niezgodnie z zasadami, w określonych sytuacjach”.

Czytaj też

Dokument przewiduje też nadanie policjantom uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego „w przypadku konieczności przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej”. W projekcie wskazano również potrzebę stworzenia szerszych ram prawnych w zakresie możliwości udzielania wsparcia Straży Granicznej ze strony Policji w ochronie granicy.

Po zmianach funkcjonariuszom Straży Granicznej zyskają możliwość użycia „nowej broni”. Autorzy projektu chcą wprowadzić „uprawnienie do użycia lub wykorzystania przez Straż Graniczną wodnych środków obezwładniających w przypadku konieczności przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej”. Mówiąc wprost SG będzie mogła korzystać m.in. z armatek wodnych, do których używania do tej pory uprawniona była tylko Policja.

Czytaj też

Wśród propozycji znalazło się również rozszerzenie katalogu przypadków użycia lub wykorzystania przez funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej „wodnych środków obezwładniających oraz środków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, o przypadek przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej”. Oznacza to, że w większej liczbie przypadków mundurowi będą mogli używać nie tylko armatek wodnych, ale też np. granatów hukowo-błyskowych.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze