Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Startuje dziewiąta edycja targów Europoltech

fot. InfoSecurity24.pl
fot. InfoSecurity24.pl

8 maja 2019 r. rozpoczyna się w Warszawie dziewiąta edycja Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa. Targi odbywają się Centrum Expo XXI, zakończenie imprezy nastąpi w najbliższy piątek. InfoSecurity24.pl wraz z Defence24.pl są głównymi partnerami internetowymi tego wydarzenia.

Odbywające się w Centrum Expo XXI Targi są najważniejszą w Polsce imprezą targową poświęconą wszelkim aspektom działalności służb porządku publicznego i służb specjalnych. Organizatorem wydarzenia jest spółka Międzynarodowe Targi Gdańskie ściśle współpracująca z Komendą Główną Policji, służbami mundurowymi podległymi MSWiA, formacjami bezpieczeństwa oraz Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową. Charakter Targów sprawia, że nie są one dostępne dla osób postronnych - wstęp na nie mają jedynie szeroko pojęci profesjonaliści, wśród nich są uczestnicy konferencji policyjnej, przedstawiciele polskich i zagranicznych służb policyjnych, cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa, politycy i urzędnicy administracji państwowej zajmujący się problematyką bezpieczeństwa, a także dziennikarze, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, firm oraz uczelni i szkół związanych z tą tematyką.

W czasie targów prowadzone będą dwa konkursy związane z promocją prezentowanych produktów. Pierwszym jest konkurs o nagrodę "Złota Gwiazda Policji", mający na celu promocję produktów o najwyższej użyteczności dla służb bezpieczeństwa państwa i policji. Chodzi o wyłonienie produktów nowoczesnych, cechujących się unikatowymi walorami eksploatacyjnymi. Drugi konkurs, noszący nazwę "Laur Graniczny", ma za zadanie promocję produktów uznanych za najbardziej funkcjonalne i usprawniające służbę graniczną.

W ramach targów odbywa sie kilka imprez towarzyszących, wśród nich VI międzynarodowa konferencja naukowa "Miejsce zdarzenia", organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie. Tematem głównym konferencji będą oględziny miejsca zdarzenia oraz identyfikacja ofiar katastrofy masowej. Omówiona zostanie metodyka działań służb na miejscu zdarzenia, ze szczególnym naciskiem położonym na miejsca o skomplikowanym i złożonym charakterze, użycie nowoczesnych, mobilnych technologii wspomagających pracę służb na miejscu, badanie "trudnych" śladów oraz współpraca służb różnego rodzaju i koordynacja działań na miejscu zdarzenia o charakterze masowym.

W programie konferencji zaplanowano także część poświęconą historii rozwoju kryminalistyki w Polsce. W jej ramach gościom Targów udostępniona zostanie wystawa przedstawiająca stuletnią tradycję policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce. Jej twórcy przybliżą zwiedzającym ciekawe sprawy z przeszłości zilustrowane przy pomocy eksponatów obrazujących wyposażenie laboratoriów kryminalistycznych na przestrzeni ostatnich stu lat.

Częścią konferencji będą również pokazy pracy międzynarodowej grupy policjantów na zainscenizowanym miejscu ataku terrorystycznego, wspieranych przez specjalistów z zespołu identyfikacji ofiar katastrof. Zaprezentowane zostanie wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oględzinowych. W tym roku zadaniem grupy będzie przeprowadzenie oględzin miejsca, zwłok i pojazdu po wybuchu.

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym będzie konferencja oraz warsztaty szkoleniowe pod nazwą "Ratownictwo w służbach - wyzwanie i zobowiązanie". W ich ramach zaprezentowane zostaną zadania zawodowe policyjnego ratownika medycznego, konferencja ma także na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów i wypracowania kierunków zmian w organizacji ratownictwa we wszelkiego rodzaju formacjach mundurowych w Polsce.

Podczas konferencji i warsztatów omówione zostaną zagadnienia takie jak zagrożenia i wyzwania dla służb ratunkowych podczas ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej lub katastrofy, segregacja poszkodowanych w warunkach taktycznych, zasady organizacji pomocy medycznej w MSWiA i MON, wsparcie psychologiczne dla personelu ratowniczego i inne.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze