Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Spy Shop pokazuje jak wykryć przemyt

Fot. Mateusz Zielonka/Defence24
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24

Na tegorocznej Wschodniej Konferencji i Targach Ochrony Granic „GRANICE” w Lublinie swoją ofertę zaprezentowała firma Spy Shop, która jest oficjalnym dystrybutorem wielu światowych producentów i oferuje systemy do zapewniania bezpieczeństwa publicznego, techniki operacyjnej a także detektywistyki.

Jednym z produktów prezentowanych przez Spy Shop w Lubline, był zaawansowany spektrometr ruchliwości jonów - IMS VENATOR. System ten został zaprojektowany jako ręczne i przenośne urządzenie do detekcji śladowych ilości substancji niebezpiecznych oraz ich oparów. Do jego możliwości należy jednoczesne wykrywanie materiałów wybuchowych, narkotyków i substancji toksycznych  pobranych z powierzchni kontrolowanych obiektów (np. dłonie, ubrania, uchwyt walizki kontrolowanej osoby, klamki czy kierownica pojazdów itp.).

Jak podkreśla producent, jedną z największych zalet tego rozwiązania jest automatyzacja pracy, zminimalizowanie wykorzystania materiałów eksploatacyjnych oraz źródło jonizujące nie wykorzystujące materiałów radioaktywnych. Wbudowane procedury diagnostyki, kalibracji i oczyszczania urządzenia znacząco przyspieszają pracę i procedurę obsługi – wystarczy podstawowe szkolenie operatora aby mógł samodzielnie wykorzystywać urządzenie w praktyce. Próbki pobiera się z powierzchni poddawanej kontroli za pomocą taniej i powszechnie dostępnej folii aluminiowej – ogranicza to znacząco koszty eksploatacji urządzenia. Wszystkie ustawienia oraz wyniki pomiarów pokazywane są na czytelnym ekranie LCD, a detekcja niebezpiecznych substancji sygnalizowana jest alarmem dźwiękowym.

image
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24

Inne urządzenie, które znalazło się w ofercie Spy Shop, to Cora 100 austriackiej firmy Anton Paar. Jest to mały i lekki przenośny spektrometr Ramana, którego głównym zadaniem jest prowadzenie szybkich testów i identyfikacji substancji chemicznych (bazy danych mogą mieć nawet ponad 14 tys. różnych widm) w tym tych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego – materiałów wybuchowych, narkotyków oraz półproduktów potrzebnych do ich uzyskania. Urządzenie pozwala na identyfikację płynów, żeli proszków czy tabletek bez konieczności otwierania opakowań (muszą być przezroczyste lub półprzezroczyste, tak aby mogło przejść przez nie światło lasera). Wynik prezentowany jest w jasny i czytelny sposób na ekranie, ponadto bazy danych zwierają kompletny opis właściwości danej substancji łącznie z piktogramami ostrzegającymi o rodzaju zagrożenia i sposobie postępowania z wykrytym materiałem. Urządzenie jest w stanie zidentyfikować także mieszaniny rożnych substancji i pokazać skład próbki. Jak podkreśla producent, zaletą jest proste dodawanie nowych widm do bazy (możliwość współdzielenia ich pomiędzy urządzeniami) i opisywanie ich za pomocą oprogramowania Cora Connect przez użytkownika – szczególnie ważne w przypadku często pojawiających się syntetycznych substancji psychoaktywnych – dopalaczy.

Dodatkowo urządzenie to jest kompaktowe (16x10x3 cm i lekkie (650 g) i może pracować w zakresie temperatur od -20 do +40 stopni przy dużej wilgotności, jak przekonuje producent, w każdych warunkach pogodowych i terenowych.

image
Fot. Mateusz Zielonka/Defence24

Miernik gęstości dla służb mundurowych

SAS-Hitech-Xpose to ręczny, kompaktowy miernik gęstości, który został zaprojektowany dla służb mundurowych w celu dokonywania detekcji ukrytych i przemycanych przedmiotów. Przemyt jest przeprowadzany przez granice najczęściej w przestrzeniach takich jak grodzie, opony czy podwójne burty lub inne puste przestrzenie czy specjalnie zaprojektowane schowki w pojeździe. Wszystkie te miejsca wymagają, w przypadku szczegółowej kontroli granicznej, często także czasochłonnego demontażu i dezintegracji tych elementów lub wręcz ich uszkodzenia i zniszczenia, co powoduje zwiększenie czasu, kosztów i środków koniecznych do przeprowadzania kontroli.

Xpose ma umożliwić wykrywanie nielegalnych przedmiotów przewożonych w trudno dostępnych miejscach bez konieczności demontażu elementów pojazdu. Urządzenie to działa poprzez pomiar gęstości badanego obiektu, a w wypadku jego niespodziewanych i niecodziennych zmian alarmuje o wykryciu pustych lub nadmiernie wypełnionych miejsc. Co ważne wyniki reprezentowane są zarówno cyfrowo jak tez graficznie – operator widzi jak zmieniała się gęstość badanego obiektu i na tej podstawie może wskazać potencjalne miejsce w którym przewożone są przemycane towary. Detektor może być też zainstalowany na teleskopowym wysięgniku a obraz z urządzenia wyświetlany jest wtedy na tablecie. Dane pomiarowe są zapisywane i oznaczane data i godzina.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze