Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Śląska SG i terytorialsi razem w sytuacjach kryzysowych

Fot. DWOT
Fot. DWOT

Wczoraj w Koszęcinie dowódca 13. Śląskiej Brygady OT podpisał porozumienie o współpracy z komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Śląska brygada OT jest piątą jednostką WOT, która sformalizowała współpracę ze Strażą Graniczną, wcześniej takie umowy podpisało cztery brygady na wschodzie i północy Polski.

Porozumienie swoim zakresem obejmuje wspólne szkolenia, wymianę doświadczeń oraz współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. Dokument zakłada m.in. współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów, wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej oraz wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia Straży Granicznej i 13 Śląskiej Brygady OT. Dokument podpisał dowódca 13.ŚBOT, płk Tomasz Białas oraz Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek.

To porozumienie jest dla nas bardzo ważne. Na pewno dzięki tej współpracy chcielibyśmy poszerzyć wiedzę naszych żołnierzy o te zagadnienia, w których wiemy że Straż Graniczna jest rewelacyjna czyli np. TCP czyli tactical checkpoint (punkty kontrolne). My z kolei jako, że żołnierze są „terytorialsami” a więc świetnie znają teren w którym służą i mieszkają na pewno będziemy się dzielić tą wiedzą.

płk Tomasz Białas, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Jopek, podkreślał że liczy na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń, wspólne ćwiczenia i działanie na rzecz obrony lokalnej społeczności. "Znamy bardzo dobrze nasze założenia i zadania, jestem więc przekonany, że współpraca ta będzie bardzo owocna" – podkreślił.

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest umowa, zawarta we wrześniu 2018 roku na szczeblu komendanta głównego Straży Granicznej i dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Porozumienie to zakłada współdziałanie formacji - wymianę informacji, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemne świadczenie usług logistycznych oraz wymianę doświadczeń. WOT i SG mają współpracować na ćwiczeniach i w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

To piąte w Polsce porozumienie na szczeblu lokalnym podpisane pomiędzy Brygadą OT, a oddziałem Straży Granicznej. W wymiarze lokalny porozumienia zostały zawarte na obszarze całej północno-wschodniej granicy RP, teraz dodatkowo na Śląsku. Formacje łączą podejmowane wysiłki celem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i sprawnego współdziałania. 

WOT i SG 

Pierwszą brygadą, która oficjalnie rozpoczęła współpracę ze Strażą Graniczną była 2 Lubelska Brygada OT, która 4 stycznia br. podpisała porozumienie z Nadbużańskim Oddziałem SG. Współpracę z pogranicznikami rozpoczęła również 1 Podlaska Brygada OT. Porozumienie podpisano 11 lutego 2019 r. Wspólne działania rozpoczęły się jednak dużo wcześniej, obie formacje współdziałały m.in. podczas ćwiczenia „Brama ’18” i „Anakonda ’18”, podczas których wspólnie patrolowali granicę i tereny do niej przyległe. Również 4 Warmińsko-Mazurska Brygada, 11 marca br. podpisała porozumienie o współpracy z Warmińsko-Mazurskiem Oddziałem SG. W tym przypadku, jak  podkreśla ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT, podobnie jak u Podlaskich Terytorialsów porozumienie nadało praktyczny i lokalny wymiar współpracy obu formacji. 28 marca zostało zaś zawarte porozumienie Podkarpackich Terytorialsów z Bieszczadzkim Oddziałem SG. Jak zaznaczył dowódca 3 PBOT, płk Dariusz Słota podpisanie porozumienie o współpracy formacji pozwoliło usankcjonować realizację szkolenia, wymiany doświadczeń, podziału kompetencji w czasie współdziałania oraz stworzy możliwość opracowania procedur do dobrego i skutecznego wspierania.

Zawarte porozumienia mają na celu ułatwienie m.in. prowadzenia wspólnych działań i szkoleń. Zakładają wsparcie techniczne obu formacji, wzajemne usługi logistyczne oraz wymianę informacji  i doświadczeń. Ponadto umożliwiają wypracowywanie wspólnych procedur reagowania kryzysowego, m.in. do współdziałania służb w różnych stanach gotowości obronnej państwa. 

Jak informuje ppłk Pietrzak, liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 20 tys. żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formalnie powstały na początku 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Komentarze