Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

RPO pyta Ministerstwo Sprawiedliwości o Polaka skazanego w Rosji za szpiegostwo

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości
Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o informacje dotyczące działań w sprawie Polaka odbywającego w Rosji karę 14 lat w kolonii karnej za szpiegostwo. Pytania w tej sprawie RPO skierował już wcześniej do resortu spraw zagranicznych oraz do swojego rosyjskiego odpowiednika.

Pisma RPO dotyczą opisywanej w mediach sprawy obywatela polskiego, który w 2019 r. został skazany przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej na wieloletnią karę pozbawienia wolności z paragrafu dotyczącego szpiegostwa. Jak informowano, 44-letniemu przedsiębiorcy spod Białegostoku wymierzono w Rosji karę 14 lat kolonii karnej. Portal wp.pl podawał niedawno, że podczas widzenia z żoną w marcu 2020 r. mężczyzna mówił, że "został wrobiony przez rosyjskie służby specjalne". Polak przebywa obecnie w kolonii karnej w Zubowej Polanie.

Jak poinformowano w środę na stronie RPO, o informacje dotyczące tej sprawy Bodnar zwrócił się tym razem do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jednocześnie RPO przytoczył fragmenty odpowiedzi na swoje wcześniejsze pismo skierowane do resortu spraw zagranicznych.

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyk wynika, że wydział konsularny ambasady w Moskwie zajmuje się sprawą od kwietnia 2018 r. Jak dodano, nie ma dowodów, by Polak był "dyskryminowany lub traktowany gorzej, niż pozostali współosadzeni".

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji wystosowano 12 not dyplomatycznych, a konsul odwiedził mężczyznę sześciokrotnie - po raz ostatni w październiku ubiegłego roku. Konsul był również obecny na jawnej rozprawie w lipcu 2018 r. oraz ogłoszeniu wyroku w czerwcu 2019 r. "Należy przy tym zaznaczyć, że sprawa generalnie miała charakter niejawny. Wnioski o udział konsula w niejawnych posiedzeniach sądu każdorazowo napotykały na odmowę" - dodano.

MSZ zapewnił również, że na wniosek Polaka konsul niezwłocznie podejmuje stosowne interwencje w jego sprawie u miejscowych służb więziennych. Utrzymywany jest też stały kontakt ze służbami więziennymi, adwokatami oraz jego rodziną.

"Polak posiada bezpośrednie numery telefonów do kierownika Wydziału Konsularnego RP w Moskwie, z których dość regularnie korzysta, ostatnia rozmowa odbyła się 21 stycznia 2021 r. Poinformował w niej, że czuje się dobrze i podziękował za szybką interwencję konsula ws. zamykania go w karcerze. Według jego opinii przyniosło to oczekiwany skutek i jak dotąd nie spotykają go szykany ze strony administracji więzienia" - czytamy.

Resort podkreślił jednocześnie, że kwestie związane z ewentualnym przekazaniem więźnia do Polski znajdują się w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Z posiadanych przez nas informacji wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje złożyć wniosek na podstawie Umowy polsko-rosyjskiej o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych o przekazanie do Polski w celu dalszego odbywania kary. Wniosek polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości jest niezależny od negatywnie rozpatrzonej przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości prośby o przeniesienie złożonej przez samego osadzonego" - czytamy.

O zbadanie, w jakich warunkach mężczyzna odbywa karę, RPO zwrócił się też w połowie lutego do swojej rosyjskiej odpowiedniczki Tatiany Moskalkovej. Jak podkreślał, z doniesień mediów wynika, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Polak jest przetrzymywany w warunkach naruszających podstawowe prawa człowieka.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze