Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Rodzina dronów Atrax z ITWL do ochrony granic i infrastruktury krytycznej

Fot. Infosecurity24
Fot. Infosecurity24

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) zaprezentował w Lublinie, w trakcie trwania II Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic, całą gamę bezzałogowych statków powietrznych (bsp). Pokazane tam konstrukcje, takie jak chociażby AtraxC, są przeznaczone do zróżnicowanych misji, m.in. kontroli infrastruktury kolejowej, wspierania akcji poszukiwawczo-ratowniczych czy też oceny skutków klęsk żywiołowych. Tym samym, obserwacja konstrukcji w ofercie ITWL uzmysławia, jak wiele elementów z działań służb, straży lub instytucji zajmujących się bezpieczeństwem jest i będzie w najbliższej przyszłości ściśle związana z rozwojem dedykowanych poszczególnym działaniom tzw. dronów.

Wspomniany już AtraxC to bsp pionowego startu i lądowania. Jest konstrukcją zbudowaną z włókna węglowego i dostępny jest wersji 4 lub 8 silnikowej. Jego użycie zapewnia operatorowi możliwość gromadzenia danych wysokiej jakości i to w czasie rzeczywistym. AtraxC został tak zaprojektowany, żeby można było go złożyć i zmieścić w plecaku. Tego rodzaju konstrukcja może przenosić ładunki w relatywnie dużej ilości, w tym chociażby granaty dymne czy też hukowo-błyskowe. Dedykowany temu bsp zasobnik granatów może pomieścić 12 sztuk. Oczami AtraxC jest głowica JC-3Duo, wykonana z kompozytu szklanego oraz aluminium i stabilizowana w dwóch osiach. Na jej wyposażeniu znajduje się kamera światła dziennego, w rozdzielczości 1920x1080 z funkcją 30 krotnego zoomu optycznego oraz kamera termowizyjna, oferująca rozdzielczość 640x480.

Masa startowa tego bsp to 11 do 17 kg. Optymalna prędkość przelotowa została określona na 20 km/h, przy czym AtraxC może lecieć nawet z prędkością wynoszącą 70 km/h. Prędkość maksymalnego wznoszenia wynosi w tym przypadku 10 m/s. AtraxC może wznieść się na 2000 m, przy czym optymalna wysokość lotu określana jest na 5 do 350 m. Konstrukcja ITWL pozwala na 40 minut lotu, zaś promień działania w terenie zurbanizowanym został oceniony na 2 km, a w terenie otwartym na 10 km. Bsp może wykonywać misje za pomocą autopilota, gdzie można posługiwać się planowaniem przed lotem, ale z możliwością zmiany parametrów konkretnego lotu w czasie rzeczywistym.

Warto zwrócić uwagę również na konstrukcję oznaczoną jako AtraxM. ITWL podkreśla, że mamy w tym przypadku do czynienia z całkowicie polską konstrukcją, pozwalającą zarówno obserwować dany teren, jak i monitorować duże zgromadzenia ludzi. AtraxM ma modułową konstrukcję z włókna węglowego i charakteryzujący go cichy, elektryczny napęd. W tym przypadku nie potrzeba pasa startowego, co więcej bsp jest przystosowany do operowania z pokładów jednostek pływających. Można go wykorzystywać do chociażby przenoszenia granatów (dymnych, hukowych, etc.), po zastosowaniu dedykowanego zasobnika na 4 sztuki tego rodzaju uzbrojenia. Bsp może wspierać misje ratunkowe i poszukiwacze, wykrywać skażenia oraz jak zostało wspomniane, monitorować ludzi i teren.

image
Fot. InfoSecurity24

AtraxM ma masę startową wynoszącą od 4,8 do 6,7 kg może wzbić się, podobnie jak opisana wcześniej konstrukcja, na maksymalnie 2000 m przy prędkości maksymalnego wznoszenia wynoszącej 16 m/s. Prędkość maksymalna w tym przypadku wynosi 80 km/h, ale optymalna to 20 km/h. Promień działania w terenie zurbanizowanym określono na 2km, a w terenie otwartym na 10 km. AtraxM może być wyposażony w różne warianty głowic optoelektronicznych, zgodnie z potrzebą jego docelowego użytkownika. Konstruktorzy podkreślają znaczenie modułowej, i tym samym łatwo modyfikowalnej, architektury całego systemu.

ITWL prezentował w Lublinie również bsp NeoX dedykowany m.in. obserwacji granic państwowych, a także obserwacji obszarów leśnych pod kątem możliwości wystąpienia pożaru lub poszukiwania zaginionych osób czy też monitorowaniu imprez masowych. Tego rodzaju bsp ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 2,59 m i długość wynoszącą 1,48 m. Masa startowa NeoX to 9 do 11 kg, zaś masa ładunku została określona na 2,5 kg. Napędzany jest silnikiem elektrycznym, pozwalającym na osiągnięcie maksymalnej prędkości w locie poziomym na poziomie 170 km/h, przy minimalnej prędkości lotu określonej na 50 km/h. NeoX jest gotowy do działania do 10 minut od podjęcia decyzji o jego użyciu i może operować w promieniu działania od 15 km do ok. 30 km. Wysokość operacyjna tego bsp to 100 do 1000 m, ale pułap lotu może wynieść nawet 4000 m nad poziomem morza. NeoX ląduje za pomocą spadochronu.  

W Lublinie ITWL pokazał też system ciągłego dozoru AtraxH Horus, który jest dedykowany służbom i formacjom, takim jak Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja czy też Służba Leśna. System ma umożliwiać prowadzenie efektywnego, a za razem ekonomicznego pod względem kosztów monitoringu oraz ochrony np. obiektów infrastruktury krytycznej, imprez masowych czy rejonów klęsk żywiołowych. W jego skład wchodzi autonomicznie sterowany bsp, umieszczony na Wirtualnym Maszcie. Dzięki zastosowaniu zasilania przewodowego z mobilnego generatora możliwy jest nieprzerwany i stabilny zawis bsp przez minimum 8 godzin, przy szerokim spektrum możliwych warunków atmosferycznych. W przypadku AtraxH Horus ITWL proponuje różne warianty głowic, w tym JC-1 z kamerą światła dziennego i kamerą termowizyjną, JC-3 oraz JC-2 z kamerami światła dziennego, a także wspomnianą już wcześniej JC-3 Duo.

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze