Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Raport ETO: UE nie radzi sobie z polityką migracyjną

Fot. motiqua/Flickr CC BY 2.0
Fot. motiqua/Flickr CC BY 2.0

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) wskazuje, że Unia Europejska w swojej polityce migracyjnej i azylowej w ramach współpracy z krajami spoza UE nie radzi sobie z migrantami – informuje Deutsche Welle.

W poniedziałek Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport, z którego wynika, że polityka migracyjna Unii Europejskiej z państwami spoza UE w zakresie powrotu migrantów o nieregulowanym statusie jest nieefektywna. UE w okresie od 2015 do 2020 roku nie osiągnęła zamierzonych celów w zawieraniu umów o readmisji, tzn. odsyłaniu migrantów do kraju pochodzenia lub tranzytu. Unia ma również problem, żeby wymóc na państwach spoza UE przestrzeganie zawartych już umów – informuje Deutsche Welle.  

Według statystyk, mniej niż 1 na 5 osób (19 proc.) przebywających na terytorium UE, która otrzymała nakaz jej opuszczenia, wraca do swojego kraju. Połowę tych powrotów stanowią powroty dobrowolne, a połowę stanowią deportację.  

Dane przedstawione przez ETO wskazują, że UE zawarła tylko 18 prawnie wiążących umów o readmisji, np. z Serbią i Albanią. Wynegocjowała też 6 prawnie niewiążących porozumień w sprawie powrotu i rozpoczęła rozmowy z kilkoma innym państwami.

Raport wskazuje również, że UE ma trudności we współpracy z państwami pochodzenia migrantów. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak spójnych przepisów migracyjnych w UE oraz brak jednogłośności wszystkich państwa Unii ws. wspólnej polityki migracyjnej. Doświadczenia wskazują, że państwa trzecie wolą zawierać umowy z pojedynczymi państwami, ponieważ UE nie posiada odpowiednich "zachęt".

Ostatnim elementem utrudniającym relację UE z państwami spoza Unii jest readmisja. W umowach jest tzw. klauzula dotycząca obywateli państw trzecich, oznacza to, że odsyła się migrantów do państwa tranzytowego, znajdującego się w sąsiedztwie z UE. Praktyka wskazuję, że państwa spoza UE są niechętne tej klauzuli ze względu na naruszanie praw człowieka. Jak pisze DW, organizacje zajmujące się prawami człowieka często protestują przeciwko praktykom funkcjonariuszy Frontexu, wypychających migrantów poza granice Unii.

PM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze