Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Porty infrastrukturą krytyczną naszej gospodarki

Autor. InfoSecurity24.pl

Kwestie bezpieczeństwa w relacjach handlu morskiego stanowią dziś kanwę szeregu debat starających się znaleźć niezbędne rozwiązania dotyczące budowania systemu odporności państw. Współczesne państwa muszą bowiem brać pod uwagę swoje zależności od łańcuchów dostaw, które przekładają się na funkcjonowanie całych segmentów ich własnych gospodarek. Jednocześnie, coraz częściej mówimy o nowych zagrożeniach dla wspomnianego bezpieczeństwa handlu morskiego. I dzieje się tak zarówno, gdy dyskutujemy o samym transporcie, jak również elementach związanych z infrastrukturą niezbędną do sprawnego działania gospodarki morskiej.

Na wstępie należy zauważyć, że infrastruktura krytyczna widziana z perspektywy portów to współcześnie temat strategiczny pod kątem korelacji gospodarki i bezpieczeństwa. Widać to wyraźnie obserwując szereg wydarzeń na Morzu Czerwonym (ataki jemeńskich Huti na żeglugę cywilną), ale i odnoszących się do zagrożeń piractwem, a także doświadczeń z okresu pandemii. I w tym miejscu należy podkreślić, że dotyczy to niemalże całego świata, który jest w znacznym stopniu zależny od właściwego działania handlu morskiego i to bez względu na to czy dane państwo ma dostęp do portów, czy tylko korzysta z nich via inne kraje. Polska nie jest żadnym wyjątkiem szczególnie, że realizowanych jest obecnie szereg inwestycji w możliwości własnych portów i zwiększanie ich przepustowości. Co więcej, to właśnie porty po 2022 roku są jednym z ważniejszych elementów reagowania sojuszniczego na kryzys na wschodniej flance NATO. Stąd też, w studiu InfoSecurity24.pl, w trakcie Kongresu Odporność 2024, zapytaliśmy Tomasza Surowca, Prezesa Zarządu Hermes, o wskazanie kluczowych aspektów tej przestrzeni naszego bezpieczeństwa.

W trakcie rozmowy przeprowadzonej przez dr. Jacka Raubo, gość odniósł się do tego, jak jego zdaniem wygląda najlepszy modelu relacji między administratorami portów i operatorami portowymi. Wskazał też, jak ważne jest przy tym jest postrzeganie spraw w wymiarze długookresowym, biorąć pod uwagę zarówno na modele finansowe, jak i zrozumienie zasad rynkowych. Prezes Zarządu Hermes podkreślił również znaczenie strategicznego widzenia pojęcia bezpieczeństwa handlu w odwołaniu się do skomplikowanej struktury relacji morskich w XXI w. Nie zabrakło też pytania odnoszącego się do roli podmiotów prywatnych w kontekście bezpieczeństwa handlu morskiego, który przekłada się na bezpieczeństwo całych regionów oraz oczywiście wymiar globalny.

W rozmowie poruszono też kluczowy wątek odnoszący się do widocznej międzynarodowej praktyki związanej ze współpracą między właścicielem portu (często państwem), a właściwym operatorem lub operatorami terminali. Za taką praktyką przemawiają w głównej mierze kwestie elastyczności partnera biznesowego czy jego sprawność, a także dysponowanie niezbędnym know-how w obszarze efektywnego obsługiwania przeładunków.

Materiał sponsorowany

Komentarze