Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Polska przeciw deklaracji migracyjnej

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. frontex.europa.eu
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. frontex.europa.eu

Polska, Węgry, Austria, Czechy, Włochy i Słowacja nie poparły deklaracji po konferencji ministerialnej Procesu Budapeszteńskiego w Stambule - poinformowało dziś MSWiA. „Deklaracja nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu interesów narodowych Polski, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i suwerennej polityki migracyjnej” – podkreślił szef resortu Joachim Brudziński.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich uczestniczą w VI konferencji ministerialnej Procesu Budapeszteńskiego. Polskę reprezentuje minister Joachim Brudziński. Podczas konferencji w Stambule decydowano o przyjęciu Deklaracji wyznaczającej główne zobowiązania w ramach Partnerstwa na rzecz Migracji między państwami położonymi wzdłuż Jedwabnego Szlaku. 

Jak podkreśla MSWiA, w ocenie Polski głównymi celami współpracy migracyjnej prowadzonej w ramach Procesu Budapeszteńskiego powinno być powstrzymanie nielegalnej migracji oraz walka z jej przyczynami u źródeł. To tam, zdaniem resortu, potrzebna jest odpowiednio ukierunkowana współpraca rozwojowa i wsparcie w tworzeniu alternatyw dla migrantów. "Treść Deklaracji powinna lepiej odzwierciedlać te priorytety, by unikać działań, które mogą przyczynić się do utrzymania się lub zwiększenia presji migracyjnej z kluczowych państw pochodzenia" - informuje MSWiA "Polska opowiada się także za koniecznością ostrożnego formułowania zapisów odnoszących się do legalnej migracji" - dodaje resort.

Uważamy za konieczne wskazanie na wyłączną kompetencję i suwerenne prawo państw w zakresie kształtowania swojej polityki migracyjnej i decydowania o tym, kogo przyjmują na swoim terytorium.

Joachim Brudziński minister spraw wewnętrznych i administracji

Brak podpisu ministra Brudzińskiego pod deklaracją, nie zamyka jednak, jak twierdzi resort drogi do dalszych rozmów. "Niezależnie od stanowiska w sprawie Deklaracji Polska, kierując się odpowiedzialnością za dotychczasowe osiągnięcia Procesu i w przekonaniu o potrzebie współpracy między państwami, nadal aktywnie będzie angażować się w Proces Budapeszteński" - czytamy w komunikacie. 

"Rozwiązanie problemu migracyjnego nie może polegać na szerokim otwieraniu drzwi państw UE i na niekontrolowanym napływie ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia pozostawiają swoje własne ojczyzny, swoje własne rodziny" - powiedział w Stambule szef MSWiA Joachim Brudziński

Uczestnikami Procesu Budapeszteńskiego jest 51 państw oraz organizacje międzynarodowe, w tym Frontex i Europol. Polska uczestniczy w pracach Procesu Budapeszteńskiego od 1993 r.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze