Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nowe wyzwania szkoleniowe dla WOT

Fot. DWOT
Fot. DWOT

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej z Krakowa podpisała porozumienia w sprawie współdziałania ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Przed żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową nowe wyzwania szkoleniowe.

Odpowiednio 22 sierpnia oraz 26 sierpnia Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) płk Krzysztof Goncerz podpisał porozumienia w sprawie szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy 11 MBOT a Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (SA PSP) w Krakowie, reprezentowaną przez st. kpt. Marka Chwała oraz pomiędzy 11 MBOT a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej (KaOSG) w Nowym Sączu reprezentowanym przez Dowódcę płk SG Stanisława Laciugę.

Jak podkreśla WOT, podpisane porozumienia otwierają nowe możliwości dla każdej ze stron i pozwalają na wdrożenie nowych rozwiązań szkoleniowo-organizacyjnych. Porozumienia regulują formy współdziałania i pozwalają na organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, wymianę doświadczeń, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego i osobowego oraz udostępnianie baz szkoleniowych. Nowe możliwości szkoleniowe mają pomóc Brygadzie osiągnąć gotowość do realizacji zadań z obszaru reagowania kryzysowego.

Cieszę się, że przed Brygadą pojawiają się nowe perspektywy. Ma to szczególne znaczenie dla atrakcyjności szkolenia naszych żołnierzy. Teraz oprócz nowatorskich rozwiązań jak szkolenie wspinaczkowe i ratownictwo wodne zapewnimy naszym żołnierzom udział we wspólnych ćwiczeniach i działaniach ze Strażą Pożarną i Strażą Graniczną.

Dowódca małopolskich terytorialsów płk Krzysztof Goncerz

Terytorialsi stanowią wsparcie dla społeczności lokalnej w obliczu zagrożeń militarnych bądź wystąpienia sytuacji kryzysowych. 11 MBOT przeznaczona jest do prowadzenia działań samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w swoim stałym rejonie odpowiedzialności - Małopolsce.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok Wojsk Specjalnych, Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W chwili obecnej Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 21 tys. żołnierzy.

Reklama

Komentarze

    Reklama