Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nie można ignorować zagrożenia związanego z dronami [Defence24 TV]

„Nawet drony, które kosztują całkiem niedużą kwotę, dostępne komercyjnie w sklepie, umożliwiają dosyć skutecznie szpiegostwo przemysłowe” – mówi Dariusz Czajka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny Squadron Grupa ASE.

Drony mogą być na tyle nieduże i na tyle ciche, że nie można ich dostrzec gołym okiem, albo usłyszeć. W związku z czym trzeba zapewnić sobie środki techniczne, organizacyjne i prawne żeby na wszystkich tych trzech poziomach móc ustrzec się od niebezpiecznych konsekwencji.

Dariusz Czajka, Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Techniczny Squadron Grupa ASE

Trzeba mieć świadomość, że jeśli zakład przemysłowy nie zastrzeże sobie przestrzeni powietrznej, nie włada tą przestrzenią powietrzną. Można wlatywać w zasadzie bezkarnie w przestrzeń powietrzną przedsiębiorstwa.

Dariusz Czajka, Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Techniczny Squadron Grupa ASE

W tej chwili na rynku dostępne są głównie systemy, które wykrywają drony w powietrzu, nawet z dość dużych dystansów (…). Te systemy istnieją i wykrywają drony dosyć skutecznie. Jeśli chodzi o neutralizację, to opiera się ona głównie na wiedzy o tym jak drony są skonstruowane. Przede wszystkim zakłóca się częstotliwości radiowe na których występuje sterowanie i zakłóca się GPS, tak by dron stracił orientację.

Dariusz Czajka, Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Techniczny Squadron Grupa ASE
Reklama

Komentarze

    Reklama