Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Krytyka projektu ustawy o ochronie ludności histeryczna? Wąsik komentuje uwagi Konfederacji

Autor. Sejm RP

Projekt ustawy o ochronie ludności nie przewiduje żadnych nowych ograniczeń dla swobód obywatelskich; histeryczna krytyka opozycji jest chybiona - podkreślił w środę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapytany o zarzuty, które wobec projektu wyraziła Konfederacja.

Reklama

Konfederacja zwołała w środę briefing, na którym skrytykowała przygotowany w MSWiA projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Politycy zwracali uwagę m.in. na proponowane w projekcie dwa stany podniesionej gotowości, przepisy o stanie klęski żywiołowej, a także na uchylenie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Jacek Wilk powiedział, że jest to "dekret o charakterze policyjnym" i "akt prawny o charakterze terroru". Poseł Michał Urbaniak mówił, że ustawa doprowadzi do tego, że "rząd będzie mógł sobie decydować o tym, kto może, a kto nie może pracować i na jakich warunkach, bo będzie mógł dzięki tej ustawie zamykać na przykład działalności gospodarcze, ograniczać produkcję, ograniczać wolności i prawa obywateli". Urbaniak nazwał propozycję "ustawą antyobywatelską, antynarodową i przeciwko przedsiębiorczości polskiej".

Do tych zarzutów odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. "Ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej rzeczywiście przewiduje ograniczanie praw obywatelskich, ale tylko w stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z Konstytucją. Przepisy o ograniczeniach swobód obywatelskich w stanie klęski żywiołowej obowiązują w obecnym stanie prawnym od 2002 roku" - podkreślił Maciej Wąsik. "Nie ma żadnych nowych ograniczeń, a wręcz jest ich mniej. Myślę, że Konfederacja tego nie zauważyła. W dotychczasowej ustawie o stanie klęski żywiołowej był obowiązek szczepień. W nowej ustawie o ochronie ludności takiego obowiązku nie będzie" - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Wąsik odniósł się też do proponowanych stanów podniesionej gotowości. "Stan pogotowia wiązać się będzie tylko i wyłącznie z pewną gotowością administracji państwowej i samorządowej. Stan zagrożenia nałoży dodatkowe zadania i obowiązki, ale nie na obywateli. W żaden sposób nie ograniczy swobód obywatelskich" - zapewnił.

Czytaj też

Nawiązując do planowanego uchylenia przepisów o rekompensatach za stan klęski żywiołowej, wiceminister przypomniał, że przedsiębiorcy uzyskali je zarówno za zakaz wstępu przy granicy z Białorusią, jak i za ograniczenia w czasie pandemii oraz w związku z katastrofą na Odrze. "Przygotowano Tarczę Finansową i specjalne ustawy" - dodał. "Regulacje o rekompensatach są potrzebne, ale nie jesteśmy w stanie zdefiniować przepisów, które byłyby identyczne na każdą sytuację. Każda sytuacja jest jednak inna. Dotychczasowe przepisy były takie, że państwa nie stać było na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, choć miały miejsce sytuacje krytyczne, jak np. powodzie. Rekompensaty byłyby tak olbrzymie, że żaden rząd by tego nie udźwignął" - stwierdził wiceminister. "Uważamy, że lepiej te sprawy regulować odrębnymi ustawami w zależności od sytuacji. Tak, aby ta pomoc była precyzyjna i trafiała tam, gdzie jest potrzebna" - dodał.

Wąsik zaznaczył, że w projektowanej ustawie wykorzystywane są doświadczenia z ostatnich lat do tego, aby państwo w sytuacjach kryzysowych działało lepiej, skuteczniej i sprawniej. "Będziemy rozmawiać na ten temat ze wszystkimi siłami politycznymi. Jesteśmy gotowi do debaty. To ważna ustawa, państwowa. Histeryczna krytyka opozycji jest chybiona" - ocenił wiceszef MSWiA.

Czytaj też

Obecnie trwają konsultacje projektu nowej ustawy. Poza wspomnianymi już rozwiązaniami przewiduje on m.in. powołanie Funduszu Ochrony Ludności, zwiększenie roli Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, likwidację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i utworzenie Służby Dyżurnej Państwa. Uregulowane zostaną również kwestie zadań obrony cywilnej.

Zgodnie z projektem nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Wtedy też stracą moc: ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz część ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama