Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Korytarz życia już niedługo obowiązkowy

fot. gddkia.gov.pl
fot. gddkia.gov.pl

O inicjatywie „Korytarz życia” usłyszeć mogliśmy już jakiś czas temu. Do kampanii „Korytarz życia - włącz myślenie” orgaznizowanej przez strażaków z OSP KSRG Czerna i OSP KSRG Ujazd Górny przyłączyły się m.in. Polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystko wskazuje na to, że działania ochotników mogą przynieść wymierny skutek prawny. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem do polskiego prawa pojęcia „korytarza życia”.

Ministerstwo Infrastruktury planuje rozpoczęcie prac na rzecz usankcjonowania w prawie oraz popularyzacji wśród polskich kierowców zachowań ułatwiających dotarcie służb ratowniczych na miejsca wypadków na drogach szybkiego ruchu. O podjęciu tej inicjatywy podczas konferencji prasowej 13 kwietnia 2018 r. poinformowali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister Marek Chodkiewicz oraz sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. 

Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego chcemy pomóc polskim kierowcom w wykształceniu nawyków poprawiających bezpieczeństwo na drogach szybkiego ruchu.

Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury

Jak zauważa resort, inicjatywa powstała ze względu na obserwowane ostatnio niepokojące zjawiska związane z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych, skutkujące utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych. Jest też odpowiedzią na postulaty mediów i społeczne akcje propagujące ideę korytarzy życia.

fot. dlakierowcow.policja.pl
fot. dlakierowcow.policja.pl

MI przewiduje opracowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, koncepcji wdrożenia pojęcia korytarzy życia do polskich przepisów, a następnie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych precyzujących zasady ich tworzenia. Ministerstwo chce zastanawia się też, nad  akcją edukacyjną wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej. Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy – powiedział minister A. Adamczyk.

Pojęcie „korytarza życia” z powodzeniem istnieje w sytstamach prawnych wielu państw. Jak zapowiada Konrad Romik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „przy opracowaniu polskich rozwiązań prawnych zamierzamy wykorzystać doświadczenia krajów, w których przepisy o korytarzach życia już funkcjonują, np. Niemiec. Chcemy też włączyć do naszych prac podmioty już zaangażowane w tę problematykę”.

Zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu” znalazło się w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

Ministerstwo Infrastruktury/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama