Bezpieczeństwo Wewnętrzne

114 mln euro na budowę siedziby Frontex w Warszawie. Agencja ogłasza przetarg

nowa siedziba Frontex Warszawa
Fot. Frontex

Agencja Wywiadu będzie miała nowego sąsiada. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontex, ogłosiła bowiem postępowanie na budowę nowej, stałej siedziby, która powstanie na terenie Warszawy, właśnie w sąsiedztwie AW. Nowy budynek ma być gotowy w 2026 r. 

Celem zamówienia publicznego, jak czytamy w dokumentach, jest zaprojektowanie i budowa stałej siedziby Frontexu, czyli jej głównej siedziby. Powstanie ona na terenie Warszawy, a dokładnie w dzielnicy Mokotów, po nieodpłatnym przeniesieniu na agencję własności działki o powierzchni 2,93 ha (decyzja ta zapadła jeszcze w 2017 roku, na podstawie międzynarodowych zobowiązań). Chodzi dokładnie o teren obok dawnego stadionu Gwardii Warszawa, przy ulicy Racławickiej 136 (na Google Maps pojawia się już nawet informacja o nowej siedzibie agencji, ale na działce obok). Frontex będzie miał więc ważnych sąsiadów, bowiem zaraz za rogiem znajduje się siedziba Agencji Wywiadu, a działką obok zarządza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Budynek, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, ma być gotowy w 2026 roku. Obecnie Frontex, od prawie 10 lat, wynajmuje powierzchnie w Warsaw Spire (obecna umowa najmu obowiązuje do końca 2024 roku). Wcześniej pracował przy Rondzie ONZ.

Jak podkreśla agencja w dokumentach, chce ona "ustanowić projekt promujący najwyższe standardy w metodach zrównoważonego budownictwa". Siedziba, zgodnie z wstępnymi szacunkami, ma mieć powierzchnię ponad 70 000 m2 (ponad 49 tys. m2 nad poziomem gruntu oraz ponad 20 tys. m2 poniżej), przeznaczoną dla ok. 2 tys. pracowników. Do wydania agencja ma aż 114 mln euro.

nowa siedziba Frontex Warszawa
Fot. Frontex

Frontex zamierza wybrać, w ramach dialogu konkurencyjnego, ofertę najkorzystniejszą ekonomiczne, na podstawie określonych wymogów architektonicznych, funkcjonalnych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Zwycięzca będzie odpowiedzialny za projektowanie, zakup pozwoleń na budowę (w imieniu agencji Frontex) i konserwację budynków. Co więcej, umowa o projekt i budowę ma być oparta na propozycjach projektów, które wykraczają poza obecne minimalne wymogi prawne i będą plasować się na poziomie "Excellent" lub "Outstanding" certyfikatu BREEAM. Agencja etapami, stopniowo będzie zmniejszać liczbę omawianych rozwiązań i negocjowanych ofert. Siedziba powstać ma w ciągu maksymalnie 68 miesięcy, czyli 5 lat i 8 miesięcy.

Zainteresowane podmioty na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu czas mają do 5 września br. Wybrani kandydaci (max. 3) otrzymają następnie, do 31 października, zaproszenie do składania ofert. Przetarg skierowany jest oczywiście także do podmiotów zagranicznych, więc papiery można składać nie tylko w języku polskim. Zwycięzcę powinniśmy poznać najpóźniej sześć miesięcy od ustalonej daty składania ofert.

Czytaj też

Jeszcze w 2020 roku formacja informowała, że ma w planach ruszenie z takim przetargiem, ale kwota na jego sfinansowania była o 2 mln euro niższa. Postępowanie miło jednak zostać ogłoszone na początku 2021 roku. Jak widać, termin ten przesunął się ostatecznie o sporo ponad rok.

Samo finansowanie budowy nowej siedziby agencji poprali w październiku 2021 roku europosłowie komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego. Unijna agencja wskazywała, że potrzebuje jej, gdyż będzie zatrudniać więcej pracowników i realizować nowe zadania. Koszt całej inwestycji szacowano wtedy na 140 mln euro. Zostanie on pokryty poprzez pożyczkę udzieloną Frontexowi przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Komentarze