Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

FIGHTER 2018: Służby ćwiczyły przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

zdjęcie ilustracyjne fot. policja.pl
zdjęcie ilustracyjne fot. policja.pl

Pozorowany atak terrorystów na szpital, ponad 100 zakładników i akcja kontrterrorystyczna Policji – taki był scenariusz zakończonych dziś we Wrocławiu ćwiczeń „Fighter 2018”. Ich organizatorem była Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które było również koordynatorem ćwiczeń. Jak podkreśla RCB, ćwiczenia miały na celu sprawdzenie: procedur, decyzyjności, przepływu informacji, zdolności przerzutu sił, a także skuteczności i koordynacji działania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa.

„Chcemy sprawdzić jak w praktyce działają przepisy obowiązujące podczas zagrożenia terrorystycznego, jak poradzą sobie służby podczas sytuacji kryzysowej” – tłumaczył wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Ćwiczenia polegały na sprawdzeniu procedur obowiązujących w przypadkach ataku terrorystycznego. Scenariusz zakładał, że u mężczyzny zatrzymanego w Warszawie znaleziono materiały świadczące o planowanym ataku terrorystycznym. W trakcie zwołanego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego okazało się, że terroryści zaatakowali szpital we Wrocławiu i wzięli kilkudziesięciu zakładników. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze Samodzielnych Pododziałów Antyterrorystycznych Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. Na terenie województwa dolnośląskiego ćwiczebnie wprowadzono 4. najwyższy stopień alarmowy „Delta”. Zdecydowano również o wsparciu działań policyjnych przez wojska specjalne Sił Zbrojnych RP. Po kilku godzinach przeprowadzono akcję kontrterrorystyczną i unieszkodliwiono wszystkich terrorystów.

„Chcieliśmy sprawdzić koordynację działań wszystkich służb przy zagrożeniu terrorystycznym” – mówił Grzegorz Świszcz. Wnioski z ćwiczeń będą omawiane między innymi na Międzyresortowym Zespole do spraw Zagrożeń Terrorystycznych i będą służyć poprawie obecnie funkcjonujących przepisów.

Oprócz RCB, w ćwiczeniach udział brała także: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Siły Zbrojne RP, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

RCB/DM 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze