Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

CBOS: 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

CBOS przeprowadził sondaż, z którego wynika, że 89 procent Polaków jest zdania, że nasze państwo jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Przeciwnego zdania jest 8 procent ankietowanych, natomiast 3 procent nie ma w tej kwestii zdania. 

CBOS zapytał Polaków, czy ich zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. 89 procent ankietowanych odpowiedziało na to pytanie twierdząco, przeciwne zdanie ma 8 procent respondentów, natomiast pozostali nie mają w tej kwestii zdania.

Jeszcze większy wzrost pozytywnych opinii nastąpił w odpowiedziach na pytanie o to, czy miejsce: dzielnica, osiedle lub wieś, w których mieszkają badani, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 98 procent badanych, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o pięć punktów procentowych.

"W długookresowej perspektywie widać, że sytuacja w tym zakresie znacząco się poprawiła, zwłaszcza od początku XXI wieku, kiedy prawie co trzeci badany nie czuł się bezpiecznie w swojej okolicy. Obecnie obserwujemy rekordowo wysokie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, które nie występowało nigdy dotąd" - zauważyli autorzy badania.

Wynik badania skomentował na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, który w niedzielnych wyborach zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 kwietnia 2019 roku na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Przypomnijmy też, że z marcowej cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działanie Policji dobrze oceniło 75 procent ankietowanych.

AM/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze