Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Australijskie systemy antydronowe dla europejskich policjantów

Fot. www.droneshield.com
Fot. www.droneshield.com

Australijskie ręczne systemy antydronowe mają pozwolić na wypracowanie niezbędnych unijnych doświadczeń w zakresie przeciwdziałania incydentom z bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) przez służby policyjne. Wszystko na bazie zakupów, które mają być podjęte w ramach projektu „Skyfall”, koordynowanego przez belgijskich i rumuńskich mundurowych. 

Unia Europejska we współpracy z policją belgijską wybrały preferowany system antydronowy dla formacji mundurowych, działających w ramach jednego ze wspólnotowych projektów. Wszystko na bazie postępowania przetargowego stanowiącego cześć projektu "Skyfall", mającego sprawdzić możliwości zwalczania zagrożeń płynących ze strony masowego pojawiania się systemów bezzałogowych w państwach unijnych. W sumie budżet programu to ponad 1 milion euro, gdzie - jak zaznacza się - 90 proc. pochodzi ze środków unijnych. Dotyczy on wypracowania niezbędnego podejścia do istniejących rozwiązań technologicznych oraz uzyskania niezbędnych doświadczeń wspierających służby porządkowe w przypadku reakcji na tego rodzaju wyzwania ze strony systemów bezzałogowych.

To głównie Belgowie z Antwerpii mieli prowadzić cały proces przetargowy i ostatecznie wybrać rozwiązanie DroneGun Tactical, przygotowane przez australijską firmę DroneShield. Partnerami unijnego projektu "Skyfall" były formacje policji z Antwerpii, Brukseli, jak również belgijska policja federalna oraz inspektorat generalny żandarmerii rumuńskiej. Sam "Skyfall" ma być finansowany przez UE ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE - Policja. Wszelkie kwestie sprzedażowe, a także odnoszące się do szkoleń oraz wsparcia mają być oparte o regionalnego partnera DroneShield na Beneluks, czyli firmę ForcePro BV (Alphen), startującą we wspomnianym przetargu.

Na swojej stronie internetowej ForcePro BV wskazała, że ma być tym samym realizowana czteroletnia umowa ramowa, w ramach której dokonany ma zostać zakup australijskiego sprzętu do przechwytywania dronów. Potencjalnie, jak wskazała ForcePro BV, umożliwia ona siłom policyjnym ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej składanie zamówień w ramach projektu "Skyfall".

Według komunikatu prasowego DroneShield, gdzie wskazano na sukces w pilotowanym przez Belgów projekcie, oczekuje się teraz, że DroneGun Tactical zostanie wprowadzony w szeregu jednostek policji w całej Unii Europejskiej. Przy czym, zaznaczono, że umowa ta nie określa minimalnej liczby zestawów DroneShield do zakupienia, ale według producenta oczekiwania obejmują możliwość wygenerowania dobrych warunków w zakresie sprzedaży w dłuższym okresie, począwszy od pierwszych zamówień rozpoczynających się w tym kwartale 2020 r. Sama firma, oferująca rozwiązania antydronowe, dąży do szerszego wejścia na rynki UE także z innym wyposażeniem. 

Jak wskazał producent, DroneGun Tactical ma efektywny zasięg działania do 2 km. Masa urządzenia to 7,3 kg, w tym dwie baterie. Użycie DroneGun Tactical ma pozwolić na zakłócanie wielu pasm częstotliwości w zakresie kontaktu pomiędzy operatorem drona a samym BSP. Co więcej, sprowadzenie na ziemie nienaruszonego drona ma umożliwiać następnie wszelkie czynności śledcze.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze