Reklama

Straż Graniczna

Szydło i Błaszczak w Straży Granicznej. Uszczelnienie granic priorytetem rządu

Fot. P. Tracz / KPRM
Fot. P. Tracz / KPRM

Premier Beata Szydło i szef MSWiA Mariusz Błaszczak złożyli wizytę w jednostce Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Szefowa rządu zapewniła, że priorytetem jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Minister Błaszczak dodał, że rząd aktywnie wzmacnia Straż Graniczną, a priorytetem jest również uszczelnienie granic.

"Są służby, które nie wypoczywają, tylko muszą cały czas - nawet w takim okresie - pracować, żeby strzec naszego bezpieczeństwa. Dziś jesteśmy z ministrem (spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem) Błaszczakiem w takim miejscu, w którym cały czas pełniony jest dyżur, pełniona jest służba, żeby gwarantować bezpieczeństwo polskich obywateli" - powiedziała szefowa rządu po spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Podziękowała wszystkim, którzy pełnią dyżur czy służbę i dbają o bezpieczeństwo Polaków. "Chcę złożyć serdeczne podziękowania tym, którzy cały czas pracują po to, byśmy wszyscy mogli spędzać właśnie takie wolne dni, weekendy spokojnie z rodzinami" - podkreśliła. 

Szydło pogratulowała Błaszczakowi, że od czasu kiedy Prawo i Sprawiedliwość stworzyło rząd, bezpieczeństwo Polski bardzo się poprawiło. "Chcemy, żeby poczucie bezpieczeństwa było coraz wyższe. Będziemy się starali i będziemy wszystkie zmiany wprowadzali właśnie w tym kierunku, żeby Polacy w Polsce czuli się bezpiecznie" - mówiła premier. "To jest nasz cel i to jest nasz priorytet" - zadeklarowała. 

Beata Szydło przypomniała zarazem, że 1 maja mija 13. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. "Dziś trzeba o tym mówić. Jesteśmy państwem członkowskim, które mocno podkreśla sprawę bezpieczeństwa wśród naszych partnerów z UE. (...) Polska jest państwem, które na tle innych krajów europejskich rysuje się jako oaza bezpieczeństwa. Tworzymy dobry klimat do tego, by nasi obywatele mieli poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, w którym warto inwestować" – powiedział. 

Minister SWiA Mariusz Błaszczak zapewnił w Bielsku-Białej, że bezpieczeństwo kraju oraz uszczelnienie granic jest priorytetem rządu. Podkreślił, że może to zostać osiągnięte tylko przez konsekwentną politykę rządu. "I ona taka jest" – zaznaczył.

Szef resortu przypomniał, że rząd odtworzył Karpacki Oddział SG oraz przygotował wieloletni program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-20. W jego ramach do policji, straży: pożarnej i granicznej oraz BOR trafi w sumie ponad 9 mld zł. Te środki zostaną przeznaczone na inwestycje, zakup nowego sprzętu oraz podwyżki. "Jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o wzmocnienie Straży Granicznej" - powiedział Błaszczak. 

Podkreślił, że polski rząd jest aktywny w zapewnianiu bezpieczeństwa na granicach innych europejskich krajów. "Wspieramy naszych partnerów z UE. Wczoraj do Macedonii wyjechał kontyngent 30 polskich strażników granicznych. Będą pełnili swoją służbę przez miesiąc na granicy macedońsko-greckiej. Chodzi o uszczelnienie granic zewnętrznych UE i zażegnanie kryzysu migracyjnego z jakim boryka się Europa" - powiedział.

Komendant bielskiego posterunku Straży Granicznej ppłk Zenon Woźniak przypomniał, że 13 lat temu, gdy Polska wchodziła do UE, jego służba kojarzyła się wyłącznie z kontrolą ruchu granicznego i ochroną tzw. zielonej granicy. "Dziś funkcjonujemy jako nowoczesna formacja graniczno-migracyjna, która realizuje działania kontrolne i zabezpieczające. Zmierzają one przede wszystkim do zwalczania zjawiska nielegalnej migracji. Prowadzimy też m.in. kontrole legalności pobytu cudzoziemców i legalności ich zatrudnienia, przeciwdziałamy zjawisku handlu ludźmi" – mówił. 

Ppłk Woźniak przypomniał, że funkcjonariusze z Bielska-Białej uczestniczyli w misjach na Węgrzech i w Macedonii. "Zdobywają tam cenne doświadczenie, które mogą wykorzystywać w służbie w kraju" – dodał.

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej podlega Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Powstała 1 stycznia 2014 r. po likwidacji podobnych punktów w Cieszynie i w Żywcu. Bielscy funkcjonariusze administrują fragmentem granicy z Czechami i Słowacją, od Jastrzębia-Zdroju na Śląsku po gminę Koszarawa na Żywiecczyźnie. Obszar działania obejmuje miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój i Żory, a także powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki. 

Reklama

Komentarze

    Reklama