Reklama

InfoSecurity24.pl | Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby mundurowe

Święto Policji czyli 96 rocznica powołania Policji Państwowej

  • photo
    photo

W całym kraju obchodzone były uroczystości związane z ogólnokrajowym Świętem Policji. W ramach centralnych obchodów prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie dla sześciu funkcjonariuszy, w tym Ireny Doroszkiewicz, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, pierwszej w historii polskiej policji kobiety w korpusie generalskim.

W Warszawie główne obchody zaplanowane zostały przed Komendą Stołeczną Policji. Doszło tam do uroczystego apelu, w którym udział wzięli przedstawiciele władz, m.in. sekretarz stanu MSW Grzegorz Karpiński, a także Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Przedstawiciel MSW, sekretarz stanu Grzegorz Karpiński stwierdził: - Każdemu, kto próbuje oceniać polską Policję, wskazywać na jej niedociągnięcia zawsze jesteśmy gotowi przedstawić informacje, które pokazują jak bardzo skuteczną pracę w garnizonie stołecznym wykonujecie - . Analogiczne do stołecznych obchody były organizowane w całym kraju. Przykładowo w Wielkopolsce zostały połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach centralnych obchodów Święta Policji prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek 23 lipca nominacje generalskie. Otrzymali je podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu generalny inspektor Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, nadinspektor Irena Doroszkiewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, pierwsza w historii polskiej policji kobieta w korpusie generalskim, nadinspektor Cezary Popławski, wiceszef KGP, nadinspektor Michał Domaradzki, szef KSP, nadinspektor Jarosław Sawicki, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, nadinspektor Jarosław Zgłobicki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

W Sejmie w przeddzień Święta Policji, odbyła się międzynarodowa konferencja "90 lat kobiet w Policji", z udziałem szefowej MSW Teresy Piotrowskiej oraz nadinspektor Ireny Doroszkiewicz. Patronat honorowy nad konferencją objęła premier Ewa Kopacz.

W Małopolsce uroczyste obchody Święta Policji w zainaugurowała Msza Święta w Królewskiej Katedrze na Wawelu. We Wrocławiu złożono wieńce pod pominikami poległych i zamordowanych policjantów, składając hołd wszystkim tym którzy zginęli stojąc na straży życia i zdrowia obywateli.

Współcześnie w Policji służy niemal 100 tysięcy funkcjonariuszy, służb prewencyjnej i kryminalnej, wspomaganych przez służby wspierające w zakresie logistycznym, technicznym i organizacyjnym. Policja jest złożona z sieci komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich, komisariatów oraz Komendy Stołecznej Policji.

Struktury terytorialne są wspomagane przez jednostki podporządkowane centralnie, w tym powstałe 15 kwietnia 2000 roku Centralne Biuro Śledcze (od 9 października 2014 roku Centralne Biuro Śledcze Policji wydzielone ze struktur Komendy Głównej Policji) znane ze zwalczania przestępczości zorganizowanej. Patrząc przez pryzmat wydarzeń na świecie, zwiększa się rola Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA), realizującego zadania z zakresu fizycznego przeciwdziałania terroryzmowi, a także wsparcia działań innych jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia. BOA było wielokrotnie wykorzystywane chociażby do operacji przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym o charakterze zbrojnym. Funkcjonariusze Policji w trakcie wykonywania zadań służbowych korzystają z szeregu uprawnień, w tym m.in. do zatrzymywania i legitymowania osób, kontroli osobistej, a także używania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Właśnie na pamiątkę tego dnia obchodzone jest dzisiejsze Święto Policji. W 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. W trakcie kampanii wrześniowej zginęło około 2 tys. z nich, a 12 tysięcy dostało się do niewoli w Związku Radzieckim po napaści z 17 września 1939 roku. Niemal sześć tysięcy policjantów zamordowano w ZSRR wiosną 1940 roku.

W trakcie okupacji struktury policyjne funkcjonowały przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Policja Państwowa została formalnie rozwiązana przez polskie władze na uchodźstwie 1 sierpnia 1944 roku, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. W 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał Milicję Obywatelską. Osiem lat później Polska zerwała kontakty z Interpolem, choć była jednym z państw – założycieli tej organizacji w 1923 roku. Policja została powołana ponownie w trakcie transformacji ustrojowej ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku, która weszła w życie 10 maja 1990 roku.

Po sformowaniu Policji włączyła się ponownie do struktur międzynarodowych – 27 września 1990 roku została członkiem Interpolu, a w grudniu 1991 roku – International Police Association. Od tego czasu formacja podlegała reformom, przechodząc jednocześnie proces modernizacji technicznej.

Funkcjonariuszom i pracownikom Policji z okazji ich święta Redakcja Defence24 składa najlepsze życzenia. 

Reklama

Komentarze

    Reklama