Reklama

Straż Pożarna

Straż Pożarna doskonali organizację działań – ćwiczenia „Warmia 2017”

  • Fot. KG PSP.
    Fot. KG PSP.
  • Fot. 1BLWL
    Fot. 1BLWL

W ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu braniewskiego przez 3 dni (14-17 września) swoje umiejętności doskonalili funkcjonariusze z czterech województw (warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego). Celem ćwiczeń „WARMIA 2017” było podnoszenie efektywności organizacji działań.

Jak podaje Komenda Główna PSP, ćwiczenia odbywały się w ramach trzech epizodów. Pierwszy zakładał sprawdzenie działań gaśniczych oraz umiejętności pokonywania przez strażaków trudnego terenu w dotarciu do miejsca pożaru jakim, zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia było wielkoobszarowy pożar lasu w Nadleśnictwie Zaporowo.

PSP
Fot. KG PSP.

Drugi epizod związany był z ewakuacją osób z terenów dotkniętych powodzią przy użyciu jednostek pływających. Ostatnim z elementów ćwiczenia były działania PSP podczas śnieżyc, polegające na dotarciu do osób znajdujących się np. na drodze, odciętych z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych. Funkcjonariusze w ramach tego elementu ćwiczyli sprawne dostarczanie żywności i odzieży oraz przeprowadzenie poszukiwania osób z wykorzystaniem urządzeń geolokazliacyjnych. 

PSP
Fot. KG PSP.

W ćwiczeniu wzięło udział ok. 300 strażaków, którzy mieli do dyspozycji ok. 80 jednostek specjalistycznego sprzętu. Poszczególne epizody nie zostały ograniczone harmonogramem ćwiczenia a o ich zakończeniu decydowało jedynie efektywne zakończenie działań.

Reklama

Komentarze

    Reklama