Reklama

Straż Pożarna

"Ruch strażacki - 100 lat dla Niepodległej". OSP świętuje Dzień Strażaka

fot. Dominik Mikołajczyk
fot. Dominik Mikołajczyk

”Tak jak polska jest jedna, tak samo strażacy są jedni” - powiedział podczas Ogólnopolskiego Dnia Strażaka „Ruch strażacki – 100 lat dla Niepodległej”, organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej, szef MSWiA Joachim Brudziński. Z okazji przypadającego na dziś Międzynarodowego Dnia Strażaka w Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości organizowane przez strażków ochotników. Obchody Dnia Strażaka na Zamku Królewskim oraz placu zamkowym odbyły się po tym, jak wojewoda mazowiecki odmówił OSP zorganizowania ich 4 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie. 

Organizatorem dzisiejszych obchody Dnia Strażaka na na Zamku Królewskim w Warszawie był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Wśród gości znalazł się m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Jednak mimo obecności ministra Brudzińskiego, na uroczystościach nie pojawił się nikt z kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej. 

od lewej: gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz, Adam Struzik, Joachim Brudziński, Waldemar Pawlak
od lewej: gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz, Adam Struzik, Joachim Brudziński, Waldemar Pawlak

Jako pierwszy, głos zabrał Przewodniczący ZOSP RP, Waldemar Pawlak. Zwracając się do druhów ochotników podkreślał znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w walce o niepodległość. Pawlak, zauważył też, że Ochotnicza Straż Pożarna to wspólnota, która od pokoleń łączy ludzi z różnych środowisk, o różnych poglądach, wykonujących różne zawody.

Waldemar Pawlak
Waldemar Pawlak, Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

W swoim wystąpieniu, Prezes Związku przypomniał też, że Krajowy Sytem Ratowniczo-Gaśniczy łączy OSP i PSP, i w ramach jego funkcjonowania strażacy codziennie wspólnie dbają o bezpieczeństwo Polaków.

Na co dzień, chroni nas [...] Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. System wyjątkowy, bo łączy ochotników, samorządowców i Państwową Straż Pożarną. System poniekąd unikalny, jak patrzy się na światowe rozwiązania, bo z jednej strony poprzez Ochotnicze Straże Pożarne obecne bardzo blisko każdego zagrożenia, a z drugiej strony poprzez współpracę z Państwową Strażą Pożarną, gotowy zmagać się z największymi zagrożeniami, katastrofami i klęskami żywiołowymi.

Waldemar Pawlak, Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Pawlak podkreślał znaczenie wspólnoty i jedności, także w kontekście wspólnego, codziennego działania razem z Państwową Strażą Pożarną. Dziękował też "przyjaciołom straży pożarnych" a wśród nich, jako pierwszego, wymienił obecnego na uroczystości szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, któremu dziękował za wsparcie państwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na koniec Pawlak życzył wszystkim druchom OSP "męstwa na następne lata i pięknego kontynuowania wspaniałych tradycji".

"Dziękuję za zaproszenie, za możliwość wspólnego, z Wami drodzy ochotnicy straży pożarnych, świętowania w dniu Waszego patrona św. Floriana" - powiedział na początku swojego wystąpienia do druhów OSP Joachim Brudziński. Szef MSWiA mówił o znaczeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w społeczeństwie i zauważył, że to właśnie m.in. przez działalność w OSP przejawia się dziś patriotyzm. 

Dzisiaj, moim zadaniem jako szefa MSWiA, jest koordynacja współpracy ochotników i funkcjonariuszy straży pożarnej i w tym miejscu chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że Wasz pot, Wasza krew, Wasza praca, ma w moich oczach, [...] taką samą wartość jak pot, praca, krew, zmęczenie, poświęcenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Tu nie może być żadnych podziałów.

Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Brudziński zwracając się do strażaków ochotników, stwierdził, że to politycy mogą uczyć się od ochotników czym jest służba i na czym polega bezinteresowna współpraca. 

Za Waszą służbę, za Wasze poświęcenie, za Wasze zaangażowanie w pas się Państwu kłaniam i chylę czoła nie tylko przed Waszymi świętymi sztandarami, ale chylę czoła przede wszystkim przed Waszą pracą.

Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szef MSWiA, odniósł się także na koniec swojego wystąpienia do programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA, którego beneficjentem jest także OSP. Brudziński zauważył, że w roku 2018 do OSP z funduszy budżetowych trafi ponad 137 mln złotych, co jest kwotą o ok. 13 mln większą w niż w roku 2017.  

Joachim Brudziński
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Joachim Brudziński pytany o to, dlaczego są dwie strażackie uroczystości stwierdził, że dla niego strażacy to jedność i z satysfakcją przyjął zaproszenie zarówno na dzisiejsze obchody organizowane przez OSP jak i z niemniejszą satysfakcją uczestniczył będzie w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka na placu Pisłudskiego 5 maja. Dodał też, że na jutrzejszych uroczystościach obecny będzie Prezes Waldemar Pawlak oraz druhowie ochotnicy. "Nie ma najmniejszego powodu ani pretekstu do jakichkolwiek podziałów" - powiedział Brudziński. 

Podczas uroczystości Zarząd Główny OSP uchonorował jednostki OSP z całej Polski. Wśród nich, najstarszą, była Ochotnicza Straż Pożarna z Łęcznej, która działa nieprzerwanie od 1858 roku.

Akademia Małego Strażaka
Akademia Małego Strażaka

OSP w Polsce

W Polsce jest ponad 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego ponad 4 300 jednostek działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP to jednak nie tylko budynki, ale też rzesza ludzi. OSP to 225 tys. strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Łącznie OSP zrzesza prawoe 700 tys. ludzi w tym ponad 82 tys. dzieci i młodzieży.

Ochotnicza Straż Pożarna od wielu lat jest jednym z filarów ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Dziś już niewielu jest sobie w stanie wyobrazić strażacką rzeczywistość pozbawioną jednostek OSP działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wielu przedstawicieli PSP mówi wprost, że gdyby nie OSP, straż pożarna w małych powiatach, w których funkcjonuje tylko jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, nie mogłaby działać tak sprawnie i skutecznie.

Strażacy „ochotnicy” z roku na rok dysponują też coraz nowocześniejszym sprzętem. Warto wspomnieć tutaj o 100 mln złotych jakie w tym roku na rzecz OSP zamierza przekazać ministerstwo sprawiedliwości, które zgodnie z zapowiedziami przeznaczone mają zostać właśnie na zakup sprzętu. Jednak, mimo tego, że środków przeznaczanych ma OSP jest z roku na rok coraz więcej, wokół finansowania OSP w ostatnim czasie jest dość głośno. W 2016 roku zmianie uległ sposób finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia firmy ubezpieczeniowe przekazują dziś w całości do Komendy Głównej PSP, a nie tak jak dotychczas rozdzielając ją na pół, pomiędzy Komendę Główną PSP a Zarząd Główny OSP. Według zmienionych przepisów to Komendant Główny PSP rozdziela otrzymaną od ubezpieczycieli kwotę przekazując 50% tej sumy ochotniczym strażom pożarnym oraz 50% jednostkom PSP. Państwowa Straż Pożarna, od 2016 roku, rozdziela też dotację jaką MSWiA przeznacza co roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. 

[GALERIA_2903]

100 lat, to wystarczająco długo by wpisać się na stałe w historię polskiego pożarnictwa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że system ochrony przeciwpożarowej w Polsce, bez Ochotniczej Straży Pożarnej nie mógłby dziś istnieć. OSP to nie tylko coraz bardziej profesjonalizująca się formacja, to przede wszystkim ogromna grupa ludzi, ochotników, którzy z własnej woli chcą nieść pomoc innym, często ryzykując własne zdrowie a nawet życie. Czego życzyć Ochotniczej Straży Pożarnej? Moim zdaniem przede wszystkim jedności, wolnej od politycznych zmiennych, w duchu strażackiego motta „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 

Tego wszystkim strażakom, zarówno tym zawodowym jak i ochotnikom, w dniu ich święta, życzy redakcja InfoSecurity24.pl.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze