Reklama

Straż Pożarna

Nowy szef strażackiej uczelni

Fot. SGSP
Fot. SGSP

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji odwołany został dotychczasowy Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. Zastąpi go, na wniosek szefa Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. dr. inż. Mariusz Feltynowski.

Jak poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji odwołany został dotychczasowy Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. Na wniosek komendanta głównego PSP, minister Mariusz Kamiński z dniem 26 stycznia 2021 r. wyznaczył na to stanowisko dotychczasowego dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności PSP – st. bryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego. 

Chodorowski stanowisko szefa SGSP objął zaledwie 1 maja 2020 roku, po odwołaniu z funkcji rektora-komendanta SGSP nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, powiązanym z nieprawidłowościami wykrytymi w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 na uczelni. Szef MSWiA Mariusz Kamiński obiecywał wtedy, że "nie będzie zamiatania sprawy pod dywan" i wyciągnięte zostaną konsekwencje wobec winnych tej sytuacji. Zapowiedział również zmiany organizacyjne w samej szkole, "tak aby nigdy więcej nie doszło do tak nagannej sytuacji jak ta, z którą mieliśmy do czynienia".

Nowa zmiana

St. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W 2016 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. W 1999 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej PSP. W latach 2009-2016 był zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności PSP. W okresie od 2016 r. do 2019 r. w Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym był kierownikiem najpierw Działu Samodzielnych Ekspertów, a następnie Centrum Dronów. W 2019 r. komendant główny PSP powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności a w 2020 r. otrzymał mianowanie na niniejsze stanowisko.

Nowy rektor-komendant wielokrotnie uczestniczył w misjach pomocowych m.in. po powodzi w Niemczech (2002), tsunami na Sri Lance (2004), trzęsieniu ziemi w Pakistanie (2005). Dowodził działaniami polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej m.in. na Haiti (2010), w Nepalu (2015), w Bejrucie (2020). W 2014 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG).

W 2015 r. odznaczony został przez Ministra Spraw Zagranicznych Odznaką Honorową "Bene Merito" za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze