Reklama

Straż Graniczna

Nowe Mercedesy i Land Rovery przypilnują polsko-niemieckiego pogranicza

Fot. Nadodrzański OSG
Fot. Nadodrzański OSG

Trzy Mercedesy Vito Tourer oraz trzy Land Rovery Discovery trafiły w ręce polskich i niemieckich funkcjonariuszy Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek. Ich zakup sfinansowano z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE.

Koordynator Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arnoud Heeres przekazał funkcjonariuszom ze Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek nowe samochody – trzy Mercedesy Vito Tourer oraz trzy Land Rovery Discovery. Jak informuje Straż Graniczna, samochody będą służyć polskim i niemieckim funkcjonariuszom w realizacji codziennych zadań. Nowoczesne pojazdy, wyposażone w środki łączności, sprzęt do weryfikacji autentyczności dokumentów i prowadzenia czynności kontrolnych, od razu miały być wykorzystywane przez polsko-niemieckie patrole. Pojazdy mają ułatwić funkcjonariuszom podejmowanie działań po obu stronach polsko-niemieckiej granicy.

Pojazdy zostały zakupione w ramach projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko–Niemieckich Placówek z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, którego realizacja rozpoczęła się rok temu. Ma on na celu wsparcie działających na polsko-niemieckim pograniczu wspólnych placówek służb granicznych obu krajów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 679 tys. euro, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie ponad 600 tys. euro.

Projekt zakłada zwiększenie liczby patroli i ich większą aktywność w strefie granicznej, wzmocnienie zdolności operacyjnych patroli mieszanych, a także wymianę wiedzy i pogłębianie integracji między funkcjonariuszami z obu krajów. Oprócz samochodów w ramach projektu został również zakupiony sprzęt radiowy.

Na polsko-niemieckim pograniczu funkcjonują obecnie trzy Wspólne Polsko-Niemieckie Palcówki służb granicznych - w Świecku, po niemieckiej stronie w Ludwigsdorfie niedaleko Zgorzelca i w niemieckim Pomellen w rejonie Szczecina. Ponadto w Świecku od 2007 r. działa Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Jego zdaniem jest koordynacja wspólnych działań służb obu krajów oraz szybka wymiana informacji niezbędnych do zwalczania przestępczości transgranicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze