Reklama

Służby Mundurowe

Szkolenie ochrony VIP w Muzeum Historii Żydów Polskich

<p><g class="gr_ gr_15 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="15" data-gr-id="15">Fot</g>. SOP</p>
<p><g class="gr_ gr_15 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="15" data-gr-id="15">Fot</g>. SOP</p>

Nowopowstała Służba Ochrony Państwa (SOP), która zastąpiła dotychczas istniejące Biuro Ochrony Rządu (BOR), przeprowadziła szkolenie w Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”. Funkcjonariusze ćwiczyli zabezpieczenie wizyt chronionych osób, zarówno poza budynkiem muzeum, jak i w jego wnętrzu. Tego rodzaju działania są istotne z racji przebiegu wizyt na najwyższych szczeblach. Często delegacje odwiedzają wskazaną placówkę muzealną w Warszawie. 

6 lutego 2018 r. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa (SOP) przeprowadzili ćwiczenia zgrywające w Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”, których celem było sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy SOP przede wszystkim z ochroną oraz administracją muzeum. Tego rodzaju współpraca jest kluczowa w przypadku zabezpieczenia kluczowych wizyt chronionych gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnie, iż charakter miejsca, często odwiedzanego przez turystów oraz VIPów z Izraela wymaga podwyższonego standardu bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem terrorystycznym wywodzącym się z konfliktu bliskowschodniego. 

Podczas ćwiczeń zostały przedstawione różne sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób ochranianych, gości oraz zwiedzających przebywających w muzeum, jak i na terenie jemu przyległym. Szkolenia w swoim zakresie obejmowały m. in. następujące sytuacje: bezpośredni atak na osobę ochranianą, wykrycie urządzenia wybuchowego typu wojskowego (granat) oraz bojowego plastycznego materiału wybuchowego na terenie muzeum, próbę wniesienia nielegalnie posiadanej broni palnej, zidentyfikowanie podejrzanego samochodu i osób poszukiwanych przez inne służby oraz przeprowadzenie ewakuacji budynku.

Służba Ochrony Państwa obecnie rozwija i unowocześnia procesy szkoleniowe, aby skutecznie i szybko rozpoznawać oraz zapobiegać nowym, rozwijającym się zagrożeniom i przestępstwom. SOP chce też podwyższać poziom realizowanych zadań służbowych i zapewniać funkcjonariuszom wielokierunkowy rozwój. Wraz z powołaniem do życia nowa służba uzyskała znaczne rozszerzenie uprawnień, równocześnie zwiększono katalog zadań. Tym niemniej rozpoznanie takich obiektów, jak właśnie muzem "POLIN", z racji jego specyfiki stanowi jedno z kluczowych wyzwań. Służba większa też liczebność funkcjonariuszy, którzy muszą czerpać doświadczenia od swoich starszych kolegów oraz na bazie współpracy z ochroną kluczowych obiektów infrastruktury.

SOP/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze