Reklama

Służba Więzienna

Zielone światło dla szkoły wyższej w polskim więziennictwie

fot. cossw.pl
fot. cossw.pl

Wszystko wskazuje na to, że zmiany w systemie naboru i szkolenia kadr Służby Więziennej już niebawem staną się faktem. Senat przyjął nowelizację  ustawy o Służbie Więziennej, która zakłada m.in. utworzenie szkoły wyższej SW. Teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

W myśl nowelizacji utworzona ma zostać uczelnia Służby Więziennej, podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości, która będzie kształcić kadry własne na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studenci na Uczelni szkoleni będą w systemie skoszarowanym w ramach służby kandydackiej.

Zmiany nastąpić mają też w systemie rekrutacji kandydatów do SW. System naboru zostanie ujednolicony i scentralizowany. Docelowo, SW zmierzać będzie do wprowadzenia jednolitego, w skali kraju, modelu kompetencji funkcjonariusza Służby Więziennej. 

Nowelizacja reguluje także system kształcenia wstępnego, zawodowego, specjalistycznego oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. 

Przypomnijmy, w polskim więziennictwie trwa proces modernizacji, a do SW w sumie trafić ma ponad 2 mld złotych. Utworzenie uczelni służby więziennej oraz ujednolicenie systemu naboru do służby jest jednym z priorytetów kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej. Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk SW Grzegorz Fedorowicz, w rozmowie z InfoSecurity24.pl podkreślał, że SW już do służby kandydackiej chce rekrutować w powiazaniu ze studiowaniem na swojej wyższej uczelni, co jego zdaniem pozwoli na znacznie lepsze przygotowanie funkcjonariusza do późniejszej służby. Mówiąc o nowym modelu kształcenia podkreślał, że „dzięki temu taki funkcjonariusz zaopatrzony [red. będzie] jednocześnie w silne podstawy teoretyczne ale także w wiedzę praktyczną”.

Za przyjęcie ustawy głosowało 54 senatorów, przeciw było 25, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. 

DM

Reklama

Komentarze (1)

  1. emeryt SW

    Zadbajcie na początek o funkcjonariuszy, bo za chwilę nie będzie miał kto pracować.

Reklama

Najnowsze