Reklama

Służba Więzienna

Posłowie za zmianami regulującymi wydatki na dojazdy funkcjonariuszy SW

Fot. Służba Więzienna/kpt. Marcin Błaszczyk
Fot. Służba Więzienna/kpt. Marcin Błaszczyk

Sejm 16 grudnia uchwalił nowelę ustawy o Służbie Więziennej, w której określono maksymalny limit wydatków na lata 2022–2031. Chodzi o ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi SW, który mieszka poza miejscowością pełnienia tej służby.

Projekt przygotowany w resorcie sprawiedliwości został przyjęty przez rząd w drugiej połowie listopada br. Chodzi w nim o ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi SW. Ryczałt przysługuje funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. Zgodnie z projektem w latach 2022-2031 nowy limit wydatków budżetu państwa na ten cel ma wynieść 96 923 tys. zł. W latach 2012-2021 wynosił on 75 930 tys. zł.

W nowelizacji chodzi więc o określenie tego ryczałtu - z rozpisaniem na poszczególne lata - w odniesieniu do kolejnych 10 lat, od roku 2022. Projektowane limity zostały określone przez odniesienie do limitu na rok 2021 z waloryzacją. 

Podczas prac po pierwszym czytaniu w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka do projektu dodano zapisy dotyczące kwestii pandemii koronawirusa i więziennej służby zdrowia. "Działamy pod presją czasu i w okolicznościach stanu nadzwyczajnego, w którym niektóre regulacje też wymagają pewnego tempa" - tłumaczył to wówczas przewodniczący komisji Marek Ast. Zastrzeżenia do poprawek zgłosiła opozycja i Biuro Legislacyjne, jednak finalnie zostały one przegłosowane.

Zapisy wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz tzw. ustawie covidowej z 2 marca. Stanowią one m.in., że w okresie stanu epidemii badaniom kontrolnym poddaje się osobę pozbawioną wolności przed jej zwolnieniem z zakładu karnego, a osobę pozbawioną wolności przed jej przetransportowaniem "tylko wtedy, gdy według oceny personelu medycznego stan zdrowia osoby pozbawionej wolności tego wymaga lub osoba pozbawiona wolności zgłasza dolegliwości zdrowotne". Regulacje wprowadzają także możliwość udzielenia przez lekarza podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności porady lekarskiej oraz zlecenia wykonania badania bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Za ustawą, wraz z dwoma poprawkami, zagłosowało 267 posłów, przeciwko zagłosowała jedna osoba, 184 posłów wstrzymało się od głosu.

W oczekiwaniu na modernizację

Uchwalona wczoraj ustawa, choć ważna dla sporej grupy mundurowych z SW, nie jest jedyną na którą czeka formacja. Służba Więzienna, podobnie jak inne służby mundurowe liczy, że zgodnie z zapowiedziami, w przyszłym roku ruszy kolejny program modernizacji. Wiadomo już, że nie stanie się to - tak jak zakładano - od 1 stycznia 2021 roku. Powodem opóźnienia jest najpewniej epidemia koronawirusa, a w zasadzie spowolnienie gospodarcze, które jest jej efektem. Wydaje się, że gorsza od przewidywanej sytuacja finansów publicznych przełożyła się wprost na wstrzymanie planowanej modernizacji. I choć sam jej projekt ma być już gotowy, to jak na razie nie został oficjalnie zaprezentowany.

Z informacji jakie przekazał niedawno gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny SW wynika, że projekt programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2021-2024, a dokładnie jego robocza wersja, uzupełniony został o pakiet socjalno-bytowy dla funkcjonariuszy i pracowników. Chodzi mianowicie o występujące pod nazwą "Funkcjonariusz PRO" zmiany dotyczące poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników SW. Cztery lata jego realizacji mają kosztować Służbę Więzienną, jak oszacowano, 41,8 mln złotych. Jak na razie nie wiadomo jednak, kiedy "wersja robocza" programu modernizacji SW zyska bardziej formalny, legislacyjny kształt.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze