Reklama

Służby Mundurowe

Rekonwersja mundurowych w parlamencie. Politycy deklarują wsparcie

Fot. Komenda Główna Policji/Twitter
Fot. Komenda Główna Policji/Twitter

W Senacie odbyło się inauguracyjne posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Rekonwersji Wojsk Specjalnych i Funkcjonariuszy Służb Specjalnych. „Gromadzona przez wiele lat wiedza oraz nabyte unikalne, ale niezwykle przydatne umiejętności to potencjał, który należałoby docenić. Tymczasem wraz z zakończeniem pełnienia służby i przejściem na emeryturę, zdecydowana większość dotychczasowych funkcjonariuszy i żołnierzy traci realną możliwość dalszego wykorzystywania własnego potencjału, budowanego przez wiele lat ciężkiej służby” - podkreśla Mariusz Urbaniak, były operator jednostki wojskowej GROM, pomysłodawca i założyciel społeczności Rekonwersja SOF, mającej m.in. na celu zrzeszanie i wspieranie środowiska byłych żołnierzy i mundurowych służb specjalnych w budowaniu swojej pozycji zawodowej po zakończeniu służby.

Podczas spotkania w Senacie RP Senatorów i Posłów oraz przedstawicieli byłych żołnierzy jednostek specjalnych i służb specjalnych, zapoczątkowano prace Zespołu ds. rekonwersji żołnierzy wojsk specjalnych i funkcjonariuszy służb specjalnych. Inicjatywa zainicjowana została przez społeczność Rekonwersja SOF - zrzeszającą ex mundurowych z elitarnych jednostek specjalnych i służb specjalnych. Celem działań zespołu jest wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, wspierających wykorzystanie nabytego podczas wieloletniej służby potencjału polskich "specjalsów" oraz wykorzystanie go w administracji rządowej, a także przestrzeni publicznej.

Gromadzona przez wiele lat wiedza oraz nabyte unikalne, ale niezwykle przydatne umiejętności to potencjał, który należałoby docenić. Tymczasem wraz z zakończeniem pełnienia służby i przejściem na emeryturę, zdecydowana większość dotychczasowych funkcjonariuszy i żołnierzy traci realną możliwość dalszego wykorzystywania własnego potencjału, budowanego przez wiele lat ciężkiej służby. Przepisy polskiego prawa nie przewidują dla takich "emerytów" miejsca na rynku pracy, gdzie mogliby nadal wykorzystywać swe kompetencje, tak odmienne od tych, którymi dysponują osoby ze środowiska cywilnego.

Mariusz Urbaniak, były operator jednostki wojskowej GROM, pomysłodawca i założyciel społeczności Rekonwersja SOF, mającej m.in. na celu zrzeszanie i wspieranie środowiska byłych żołnierzy i mundurowych służb specjalnych w budowaniu swojej pozycji zawodowej po zakończeniu służby

Jak podkreślają pomysłodawcy, w momencie zakończenia pełnienia czynnej służby przez żołnierza czy funkcjonariusza nabywającego prawa emerytalne, przestaje ono czerpać jakiekolwiek korzyści i profity z poniesionej "inwestycji". Emerytowany żołnierz jednostki specjalnej czy funkcjonariusz służb specjalnych posiada nie tylko ekskluzywną wiedzę przewyższającą zasoby dostępne w środowisku cywilnym, ale cechuje go również bogate doświadczenie zawodowe, w tym wysokie umiejętności zarządzania dużymi zespołami ludzi - także w sytuacjach bardzo trudnych, pod presją czasu i stresu. Ekspercką wiedzę, którą państwo polskie mogłoby wykorzystać na rzecz bezpieczeństwa kraju, tymczasem nie upomina się o nią.

Jak dodają, w Polsce nie stworzono dotychczas właściwych warunków formalno-prawnych, które sankcjonowałyby rozwiązania i otwierałyby nowe możliwości dla odchodzących na emeryturę żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Podczas konferencji poprzedzającej inauguracyjne posiedzenie senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że w ramach zespołu, ponad podziałami politycznymi, politycy chcą się zastanowić jak to zmienić. "Chcemy ponad podziałami politycznymi wypracować rozwiązania ustrojowe, ustawodawcze, ale także rekomendacje dotyczące praktyki działania dla polskiej administracji, jak tych ludzi państwo polskie, w dobrym tego słowa znaczeniu, może zagospodarować, wykorzystać" - mówił senator. Poinformował również, że pracami zespołu pokieruje Wadim Tyszkiewicz. 

Urbaniak, który także pojawił się na konferencji, podkreślił, że wraz z innymi mundurowymi na emeryturze postanowili zrobić coś, by ta inwestycja, które państwo włożyło w ich wyszkolenie spłaciła się, nie tylko poprzez służbę w armii, ale także po niej. "Dlatego postanowiliśmy zbudować wokół programu Rekonwersja SOP inicjatywę, która pomogłaby nie tylko żołnierzom wojsk specjalnych i funkcjonariuszom jednostek specjalnych odchodzących na emeryturę, ale również naszemu krajowi, aby dalej ta inwestycja w nas się spłacała" - podkreślił były operator GROM. 

Polska racja stanu wymaga, aby takich ludzi, jak emeryci mundurowi, powinno się wykorzystywać, dlatego że zbyt dużo zainwestowano w tych ludzi, aby teraz pozostawić ich samych sobie.

Leszek Sucholewski, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego

Parlamentarny zespół zebrał się dzisiaj po raz pierwszy. W planach jest powołanie grup roboczych, które będą wskazywały politykom kierunki pracy.

Jeszcze w lutym br. o życiu po służbie rozmawiali eksperci, którzy wzięli udział w seminarium online zorganizowanym przez Defence24.pl i InfoSecurity24.pl. Jak podkreślali, kompetencje, doświadczenie i umiejętności weteranów są cenne dla polskiej gospodarki, a sami weterani coraz lepiej odnajdują się na rynku pracy. System wymaga jednak doskonalenia i usprawnień, dzięki którym potencjał żołnierzy i funkcjonariuszy będzie dużo lepiej wykorzystany także dzięki pomocy i doświadczeniom polskich sojuszników. Niedawno powstała również pierwsza na polskim rynku agencja pracy, świadczącą kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji spośród byłych mundurowych - Rekrut24.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama