Reklama

Służby Mundurowe

"Polska jest krajem bezpiecznym". MSWiA o efektach modernizacji służb

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

- W odróżnieniu od innych państw zachodniej Europy, Polska jest krajem bezpiecznym – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, w po wysłuchaniu informacji o efektach realizacji programu modernizacji służb podległych MSWiA na terenie województwa podkarpackiego.

4 października br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu st. bryg. Andrzej Babiec, podkarpacki komendant wojewódzki PSP, płk SG Marek Głuszczak, zastępca komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ds. logistycznych oraz nadinsp. Krzysztof Pobuta, komendant wojewódzki Policji przedstawili szefowi MSWiA rezultaty realizacji Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w podległych sobie garnizonach.

Większość z zaprezentowanych przez komendantów zaplanowanych działań dotyczyła inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Komendanci przybliżyli inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach programu modernizacji na terenie województwa podkarpackiego. W jej ramach powstać ma m.in. nowa strażnica dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie. Co więcej, MSWiA planuje również budowę od podstaw nowej siedziby KPP w Lesku oraz KPP w Jaśle, gruntownie wyremontowanie kilkanastu posterunków Policji m.in. w Polańczyku czy w Zagórzu. Na granicy powstać mają natomiast nowe wieże obserwacyjne oraz rozbudowane zostać placówki Straży Granicznej m.in. w Wetlinie i Hermanowicach.

Czytaj też: Powstanie Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Pierwsze czytanie ustawy

W ramach inwestycji infrastrukturalnych przywracane są posterunki Policji. Już 54 zostały odtworzone, w tym 5 w województwie podkarpackim. - Ta infrastruktura, która powstaje w ramach Programu modernizacji, ma służyć ludziom – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA wspomniał również o innych inicjatywach zwiększających bezpieczeństwo m.in. Dzielnicowy bliżej nas, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. 

Jak zaznacza MSWiA, ważne jest także zapewnienie funkcjonariuszom nowoczesnego sprzętu indywidualnego oraz środków transportowych, aby bezpieczniej i skuteczniej mogli realizować zadania służbowe. Program modernizacji zakłada duże zakupy m.in. samochodów patrolowych, pojazdów ratowniczych, wyposażenia osobistego oraz sprzętu łączności.

W odróżnieniu od wielu państw zachodniej Europy, Polska jest krajem bezpiecznym, o czym także świadczą badania opinii społecznej, w których niemal 90 proc. obywateli deklaruje, że czuje się w Polsce bezpiecznie. To jest bardzo wielka wartość, którą musimy szanować i, o którą musimy dbać. To jest moje zadanie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendantów, a także wszystkich funkcjonariuszy wykonujących codzienną służbę.

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji

Ustawa uruchamiająca Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 została przygotowana z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka i weszła w życie 22 grudnia 2016 r. Zakłada m.in. wymianę zużytego sprzętu, rozbudowę i modernizację infrastruktury, zakup wyposażenia, przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji.

Czytaj też: Nowa ustawa regulująca wytwarzanie i obrót bronią [ANALIZA]

Program jest wzorowany na ustawie przyjętej przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r. Formacje podległe MSWiA w latach 2017-2020 otrzymają prawie 9,2 mld złotych. Policja w latach 2017-2020 otrzyma (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) niemal 6 mld zł – w tym 3,119 mld na inwestycje i zakup sprzętu. Straż Graniczna otrzyma 1,267 mld ( w tym 841 mln zł na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie). Państwowa Straż Pożarna otrzyma 1,723 mld ( w tym 957 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia), a Biuro Ochrony Rządu otrzyma łącznie 203 mln zł.

Program Modernizacji zakłada także podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni otrzymali pierwsze podwyżki wynagrodzenia. Kolejna transza podwyżek zostanie uruchomiona od 1 stycznia 2019 r. W 2020 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej. Z kolei wynagrodzenia pracowników wzrosną średnio o 597 zł.

Z inicjatywy szefa MSWiA w zeszłym tygodniu rząd zatwierdził dodatkowe środki na podwyżki dla najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Na ten cel w 2018 r. zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 mln złotych.

Reklama

Komentarze

    Reklama