Reklama

Policja

Skrycie opancerzone terenówki znowu czeka unieważnienie?

Fot. Wielkopolska Policja/Facebook
Fot. Wielkopolska Policja/Facebook

Policji znowu nie uda się zlecić dostaw skrycie opancerzonych terenówek, choć to już drugie podejście do tego zakupu? Okazuje się, że wymagania formacji nie zmieniły się - zarówno te finansowe, jak i te dotyczące sprzętu, a oferentów jest tym razem nawet mniej. Będzie kolejne unieważnienie?

Ostatniego dnia lipca br. Komenda Główna Policji ruszyła z drugim postępowaniem dotyczącym dostawy dwóch pojazdów nieoznakowanych osobowych terenowych skrycie opancerzonych z napędem 4x4. Na ich zakup formacja przeznaczyła ponad 3,252 mln złotych netto, czyli 4 mln złotych brutto. Pojazdy dostarczone mają zostać KGP najpóźniej do 18 grudnia 2020 roku, co oznacza, że wymagania formacji co do tego terminu nie zmieniły się - choć, jak podkreślał niedawno InfoSecurity24.pl, termin ten wydaje się mało realny, bowiem tego typu pojazdy nie stoją na placu i nie czekają na klienta, a ich produkcja prowadzona jest zawsze według indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Tym razem zainteresowany realizacją dostaw jest tylko jeden oferent, a dokładnie konsorcjum składające się ze spółek Zdunek Premium, dealera BMW, oraz Hibneryt, biorącego udział w dostawach rozwiązań m.in. dla polskiego wojska. Obie firmy, także w ramach konsorcjum, przesłały propozycję również podczas pierwszego postępowania formacji, rozpisanego jeszcze w maju. Okazało się jednak, że ich oferta jest dla policji za droga. Postępowanie to ostatecznie unieważniono właśnie ze względu na cenę. Policja liczyła zapewne na to, że w drugim podejściu zgłosi się podmiot oferujący niższą cenę, ale... tak się nie stało. Kwestie finansowe nie uległy zmianie. Komenda Główna Policji ponownie na zakup dwóch terenówek przeznaczyła 4 mln złotych brutto, a wspomniane konsorcjum ponownie realizację dostaw wyceniło na więcej niż przeznaczyła na ten cel policja. Cena ta co prawda spadła, ale nieznacznie - z ok. 4,860 mln złotych brutto w pierwszym postępowaniu, do trochę ponad 4,669 mln złotych brutto w drugim. Biorąc pod uwagę wartość oferty można przypuszczać, że policji zostały zaoferowane skrycie opancerzone SUV-y klasy premium, takie jak BMW X5 Protection VR6. 

Podczas oceny oferty liczyć ma się cena, współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika, gwarancja na pojazd co najmniej 5 lat i bezpłatne przeglądy okresowe przez co najmniej 5 lat. Biorąc jednak pod uwagę przekroczony budżet, wydaje się, że przetarg czeka ten sam los, czyli kolejne unieważnienie.

Wymagania te same, ale ofert mniej

Przypomnijmy, że policja ponownie szuka pojazdów czarnych metalizowanych, z trzema przedziałami (komora silnika, kapsuła załogowa, przedział bagażowy). Z pełnym wyposażeniem, wraz z załogą, muszą umożliwiać poruszanie się po drogach twardych i gruntowych oraz być zdolne do pokonywania typowych elementów architektury drogowej np. krawężniki, progi zwalniające. 

Jak precyzuje formacja w dokumentach dotyczących zamówienia, chodzi o pojazdy kategorii M1 lub M1G o typie nadwozia SB (pojazd opancerzony). Liczbę miejsc siedzących w kabinie wskazano na minimum 4 (4 x 105 kg). Natomiast długość pojazdów ma być nie mniejsza niż 4,9 m oraz nie większa niż 5,1 m, a szerokość nie mniejsza niż 1,950 m i nie większa niż 2,1 m. Policja wymaga również, by były one wyposażone w silnik spalinowy, co najmniej ośmiocylindrowy w układzie V, o zapłonie iskrowym ZI, spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6. Mają on charakteryzować się mocą netto nie mniejszą niż 275 kW i pojemnością baku min. 80 litrów. Komenda Główna Policji chce też by pojazdy, które trafią do formacji, były wyposażone w układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania i asystenta siły hamowania.

Pojazd musi być wyposażony w przełącznik sterujący funkcją "BLACKOUT" umożliwiający włączenie/wyłączenie świateł do jazdy dziennej oraz wszystkich elementów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w trakcie jazdy i na postoju, umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy.

Specyfikacja techniczna pojazdu

Zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, pojazdy mają posiadać całkowicie opancerzoną kapsułę załogową, z kuloodpornymi szybami. Policja wymaga, by posiadały one klasę bezpieczeństwa VR6, a także odporność na wybuch min na poziomie minimum 15 kg ekwiwalentu TNT, z odległości nie większej niż 4 metry z boku pojazdu oraz dwóch granatów ręcznych DM 51 pod podłogą pojazdu. Konstrukcja całego pojazdu ma umożliwiać jazdę po przestrzeleniu/przebiciu wszystkich opon i spadku w nich ciśnienia do zera. 

Kapsuła załogowa pojazdu w zakresie kuloodporności musi posiadać minimum klasę bezpieczeństwa VR6 według zasad, wytycznych dotyczących testowania pojazdów specjalnie chronionych VPAM BRV 2009 standardy, klasyfikacje, testowanie i metody. Odporność na ostrzał minimum pociskami kalibru 7,62x39 FeC, przy prędkości uderzenia pocisków 695 m/s ± 2 m/s i ostrzale w zakresie kątów: a) w poziomie (azymut): 360o ; b) w pionie (elewacja): 0o ÷ 45o.

Specyfikacja techniczna pojazdu

Formacja wymaga również, by kapsuła załogowa posiadała awaryjny system ewakuacyjny umożliwiający szybkie opuszczenie jej i nadwozia pojazdu bez użycia narzędzi - także w przypadku awarii instalacji elektrycznej. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze