Reklama

Policja

"Przetargowa recydywa" w wykonaniu Komendy Głównej Policji

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Sąd unieważnił wartą ponad 150 mln zł umowę na system łączności, który nie zważając na wcześniejsze wyroki, Policja zleciła Motoroli - informuje „Puls Biznesu”. 

"PB" informuje, że choć przetarg konkurencyjny na wdrożenie systemu łączności Policji nie został formalnie zakończony, "Policja, nie oglądając się na odwołania startujących w nim wykonawców, podpisała umowę z wolnej ręki z Motorolą". Wartość umowy to ponad 150 mln zł.

"Po jej podpisaniu zapadły wyroki Krajowej Izby Odwoławczej. Jeden z nich dotyczył anulowania decyzji Komendy Głównej Policji (KGP) o unieważnieniu przetargu, co oznaczało, że nadal trwało postępowanie otwarte. Kolejny wyrok dotyczył podpisania z Motorolą umowy z wolnej ręki. KIO podjęła niespotykaną wcześniej w tak dużym postępowaniu decyzję o nałożeniu najbardziej dotkliwej kary, czyli unieważnieniu umowy, wskazując, że Policja świadomie naruszyła prawo" - czytamy w artykule.

Gazeta informuje, że w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę Motoroli na wyrok KIO stwierdzający nieważność umowy na budowę systemu. "Z pełnym naciskiem należy powiedzieć, że wyrok KIO jest ze wszech miar prawidłowy - nie tylko zgodny z przepisami prawa, ale także słuszny i sprawiedliwy" - uzasadniał wyrok sędzia Wiktor Piber. 

Decyzja sądu podtrzymuje więc wyrok KIO z października 2019 roku. W ubiegłorocznym rozstrzygnięciu Krajowa Izba Odwoławcza zakwestionowała policyjny wybór i nakazała unieważnienie podpisanej umowy na tworzenie infrastruktury w 13 miastach i aglomeracjach. Jak poinformowała redakcję InfoSecurity24.pl KGP w styczniu br., w ocenie Policji w działania, jakie podjęła nie ma żadnych uchybień. "Wręcz działamy na korzyść Państwa polskiego, wszystkich obywateli i służb ratunkowych" - czytamy w przesłanej odpowiedzi. W ramach tych działań, pomimo decyzji KIO z października 2019, w styczniu 2020 roku Komenda Główna Policji rozpisała wart 80 mln zł przetargu, dotyczący ramowej umowy na dostawy radiotelefonów systemu TETRA z szyfrowaniem wraz wyposażeniem i oprogramowaniem. Jest to sprzęt przeznaczony dla sieci mającej powstać w ramach przetargu "łączność w systemie ETSI TETRA w 13 miastach i aglomeracjach miejskich", którego anulowanie przez KIO zostało właśnie potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Co równie istotne, wymagania techniczne w tym przetargu pierwotnie spełniał wyłącznie sprzęt produkcji Motoroli.

Należy zaznaczyć, o czym dziennikarze i eksperci Infosecurity24.pl pisali wielokrotnie, że oprócz zastrzeżeń prawnych sprawa zdaje się być również wątpliwa technologicznie. Komenda Główna Policji forsowała tworzenie systemu, który nie zapewnia łączności na obszarze całego kraju, a jedynie wyspowe działanie w największych miastach. Co znacznie istotniejsze, TETRA jest obecnie w większości krajów zastępowana przez kodowane systemy szerokopasmowe, oparte najczęściej, szczególnie w UE, na sieciach LTE. Rozwiązania mieszane TETRA/LTE stosowane są w państwach, które posiadają już rozbudowana infrastrukturę TETRA. Polska jednak takiej ogólnej sieci nie posiada i jej budowa to inwestycja w system o wielu znanych wadach, podczas gdy - jak wskazują specjaliści - te same środki, jakie KGP chce wydać na system TETRA, pozwalają stworzyć znacznie nowocześniejsze i bardziej perspektywiczne rozwiązania.

PAP/IS24

Komentarze

    Najnowsze