Reklama

Policja

Prawie 2 tys. masek przeciwgazowych dla policjantów

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

Policjanci mają otrzymać do końca tego roku nowe pełnotwarzowe maski przeciwgazowe, kompatybilne z hełmami typu MO5006 MSA Gallet. W sumie zakup ma obejmować 1870 kompletów, a Policja zakłada, że do każdej maski pozyskane zostaną 3 filtropochłaniacze.

Polska Policja zamierza kupić nowe maski przeciwgazowe, które planowo mają trafić do funkcjonariuszy nie później niż do 18 grudnia bieżącego roku. Zaznacza się przy tym, że mają one zapewnić możliwość prowadzenia przez policjantów działań charakterystycznych dla warunków pełnienia służby policyjnej, w szczególności w trakcie tłumienia zamieszek. Służba planuje pozyskanie w sumie 1870 kompletów masek pełnotwarzowych. Każda z nich ma być wyposażona w 3 sztuki filtropochłaniaczy.

Otwarcie ofert ma nastąpić już 11 czerwca, wówczas dowiemy się też spośród ilu ofert Policja będzie mogła wybrać nowe wyposażenie ochronne oraz jaki budżet na ten cel wyasygnowała formacja. KGP oferty oceni zgodnie z kryteriami obejmującymi: cenę (60 proc.), gwarancję dla maski na okres użytkowania (18 proc.), gwarancję dla maski na okres przechowywania (18 proc.), a także gwarancję dla filtropochłaniacza na okres użytkowania (2 proc.) i gwarancję dla filtropochłaniacza na okres przechowywania (2 proc.).

Maski tego rodzaju są indywidualnymi środkami ochrony, przeznaczonymi do zabezpieczenia oczu oraz dróg oddechowych funkcjonariuszy przed zagrożeniami CBRN (czyli chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi oraz atomowymi). Co więcej, ich zastosowanie jest dedykowane również sytuacjom w których funkcjonariusze Policji mogą zetknąć się ze specjalnymi środkami chemicznymi, zastosowanymi przez służby podczas tłumienia rozruchów np. gazem pieprzowym.

Konstrukcja maski nie może ograniczać ruchów jej użytkownika ani nadmiernie ograniczać pola widzenia w trakcie jej noszenia. Maski powinny mieć pojedynczy wizjer panoramiczny o wysokiej odporności na uderzenia czy też zarysowania, mają też zapewniać możliwość noszenia okularów pod nimi. W celu zachowania komunikacji, konstrukcja masek powinna posiadać komorę foniczną. Jak wskazano, konstrukcja maski powinna umożliwiać szybki montaż do kasku ochronnego model MO5006 MSA Gallet bez potrzeby jego zdejmowania.

KGP podkreśla, że zastosowane w maskach filtropochłaniacze muszą zapewniać taki przepływ powietrza, aby funkcjonariusze mogli prowadzić działania w warunkach podwyższonego zapotrzebowania na tlen. Chodzi o zwiększony wysiłek fizyczny w trakcie działań.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze