Reklama

Policja

Policyjne kabury pilnie potrzebne. Do wydania ponad 2,3 mln złotych

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Komenda Główna Policji, po podpisaniu umowy na zakup ponad 9 tys. sztuk pistoletów Walther P-99 AS, teraz szuka do nich kabur i ładownic na magazynek. Policji się spieszy, w związku z tym przetarg prowadzony jest w ramach procedury przyspieszonej. Jak tłumaczy KGP, wszystko przez „przedłużającą się procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 9 mm pistoletów samopowtarzalnych, zakończoną w ostatnim czasie wyborem wykonawcy oraz pilną konieczność doposażenia funkcjonariuszy Policji w zakupione w roku bieżącym pistolety, dla realizacji czego niezbędne jest posiadanie dedykowanych kabur”. Z informacji przekazanych przez formację wynika, że zainteresowane dostawami są trzy firmy, a wszystkie złożone oferty mieszczą się w policyjnym budżecie, który opiewa na ponad 2 mln złotych.

Komenda Główna Policji szuka dostawcy 9300 sztuk kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do pistoletu Walther P-99 AS kal. 9x19 mm. Zgodnie z wymaganiami, kabura nie może powodować uszkodzenia broni i musi być wyposażona w system umożliwiający przenoszenie na pasach głównych użytkowanych w Policji. Dodatkowo ma też być wyposażona w system zabezpieczający broń przed przypadkowym wypadnięciem lub wyjęciem broni przez osoby nieuprawnione (przejęcie broni). Policji zależy również, by dostarczone kabury były wykonane w wersjach dla strzelców lewo- i praworęcznych, z tworzywa sztucznego w kolorze czarny mat. Podobne wymagania dotyczą ładownic. Także w tym przypadku policja podkreśla, że nie mogą one powodować uszkodzenia magazynków i muszą być wyposażone w system umożliwiający przenoszenie na pasach głównych użytkowanych w Policji oraz system zabezpieczający magazynek przed przypadkowym wypadnięciem. Ładownice powinny być wykonane z "tworzywa sztucznego identycznego lub zbliżonego pod względem właściwości i wyglądu do tworzywa, z którego jest wykonana kabura".

Dostarczony policji komplet musi składać się z: kabury, uchwytu na pas (może być zintegrowany z kaburą), przyrządu/klucza do zmiany konfiguracji i ustawień (w przypadku kabury posiadającej takie możliwości), ładownicy na 1 magazynek, instrukcji użytkowania i konserwacji (w języku polskim) oraz karty gwarancyjnej (w języku polskim) wraz z wykazem punktów serwisowych. Formacja wymaga by minimalny okres gwarancji zarówno na kaburę jak i ładownicę wynosił 24 miesiące.

Realizacją zamówienia, na które KGP zamierza przeznaczyć nawet 2 325 000 złotych brutto, zainteresowane są trzy podmioty. Co ciekawe, wszystkie oferują taki sam – 72 miesięczny – okres gwarancji na dostarczone przez siebie produkty. Najdroższa oferta pochodzi od Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański z Kielc i opiewa na 1 910 313 złotych brutto. W środku stawki uplasował się Instytut Rozwoju Oporządzenia Taktycznego Sp. z o.o. z Ornety, który za realizację zamówienia oczekuje 1 544 265 złotych brutto. Najkorzystniejszą cenowo propozycję złożyła firma UMO, która gotowa jest dostarczyć kabury i ładownice za 1 521 272,61 złotych brutto. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KGP oferty ocenione zostaną na podstawie dwóch elementów - ceny (60 proc.) oraz okresu gwarancji (40 proc.). Biorąc więc pod uwagę, że wszystkie firmy deklarują identyczny okres gwarancji, czynnikiem decydującym będzie cena. 

Poszukiwanie dostawcy 9300 kompletów kabur i ładownic na magazynek to następstwo rozstrzygniętego niedawno przetargu na dostawę pistoletów. Komenda Główna Policji umowę finalizującą postępowanie podpisała 29 września, a więc ponad 2 miesiące od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wcześniejsze podpisanie umowy było niemożliwe ze względu na trwające w Krajowej Izbie Odwoławczej postępowanie, związane z odwołaniem wniesionym przez firmę UMO. Z informacji jakie przekazała redakcji InfoSecurity24.pl Komenda Główna Policji wynika, że KIO ostatecznie wniesione odwołanie oddaliła, co pozwoliło formacji na zawarcie umowy z Fabryką Broni "Łucznik" – Radom. Zgodnie z nią do policji trafi łącznie 9300 sztuk pistoletów Walther P-99 AS (6000 w ramach zamówienia podstawowego oraz 3000 w ramach prawa opcji). Pistolety mają znaleźć się na wyposażeniu mundurowych do 21 grudnia 2020 r., a kabury i ładownice powinny trafić – po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy – do formacji dzień później. Termin dostaw określono bowiem na 22 grudnia 2020 roku.

DM

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze