Reklama

Policja

CBŚP z nowej generacji zestawami do pobierania danych z urządzeń mobilnych

Fot. CBŚP
Fot. CBŚP

Komenda Główna Policji poinformowała o udzieleniu zamówienia na zakup i wdrożenie 18 zestawów nowej generacji do pobierania danych z zatrzymanych/przejętych urządzeń mobilnych. Formacja całkowitą wartość zamówienia określiła na prawie 4,8 mln złotych netto.

Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie projektu "Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP" wartego 15 051 637 złotych. Środki z tego samego projektu pozwoliły na sfinansowanie zamówienia na system szyfrowanej łączności radiowej DMR

Jak podkreśla KGP, zamówienie udzielone zostało bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Policja zdecydować się miała się na taką procedurę ze względu na to, że w odpowiedzi na procedurę otwartą nie pojawiły się żadne oferty lub odpowiednie oferty czy wnioski o dopuszczenie do udziału, na co pozwala jej oczywiście prawo zamówień publicznych. Okazuje się, że oferty złożyły dwa podmioty, czyli katowicka spółka Media oraz warszawska spółka Enigma Systemy Ochrony Informacji. Pierwszy z nich został jednak wykluczony, gdyż "nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania". Natomiast ofertę drugiego podmiotu odrzucono, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumentację dotyczącą tego postępowania policja objęła klauzulą tajności. 

Ostatecznie zamówienie trafi w trybie "z wolnej ręki" do Media Sp. z o.o., gdyż - jak informuje formacja - "wyłącznie ta firma jest w stanie spełnić wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego". Umowa została zawarta jeszcze na początku października, ale ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia policja udostępniła na początku grudnia br.

Katowicka spółka znana jest służbom mundurowym oraz specjalnym, m.in. Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Od lat dostarcza jego agentom sprzęt czy oprogramowanie związane z informatyką kryminalistyczną. Zajmuje się, przykładowo, dostawą oraz wsparciem technicznym dla oprogramowania oprogramowania EnCase Forensic. Ostatnie zamówienie od CBA trafiło do spółki Media w maju br., a dotyczyło przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla wspomnianego oprogramowania.

Zamówienia, dotyczące aplikacji, trafiają od jakiegoś czasu do katowickiej spółki w trybie z wolnej ręki. Jak podkreśla bowiem CBA, aplikacja EnCase to specjalistyczne oprogramowanie analiz kryminalistycznych zawartości nośników cyfrowych, a jego funkcjonalności "umożliwiają płynność wykonywania ustawowych zadań nałożonych na CBA, gdzie łącznie z innymi posiadanymi przez Zamawiającego programami zagwarantują, że przekazywany materiał będzie kompletny i wiarygodny". Producentem oprogramowania EnCase Forensic jest firma Guidance Software, której wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest Firma Media Sp. z o.o. 

EnCase Forensic to program z dziedziny informatyki śledczej, używany przez firmy, jednostki dochodzeniowe, wojsko i wywiad. EnCase za pomocą wielozadaniowego graficznego interfejsu pozwala na jednoczesne poszukiwanie, odnajdywanie, analizowanie i zapisywanie dowodów elektronicznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama