Reklama

Policja

CBŚP podsumowało działania w 2017 roku

fot. policja.gov.pl
fot. policja.gov.pl

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji pochwalili się wzrostem skuteczności  w 2017 roku. Funkcjonariusze w zeszłym roku zabezpieczyli rekordową wartość mienia należącego do podejrzanych o popełnienie przestępstw.

W 2017 roku Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) łącznie zidentyfikowało 3 761 osób podejrzanych (w 2016r. 4 103), którym przedstawiono 11 748 (w 2016 r. 13 980) zarzutów, z czego tymczasowo aresztowano 1 245 (w 2016 r. 996),  dozorem policyjnym objęto 1 431 (w 2016 r. 1 301), a wobec 980 (w 2016 r. 824) zastosowano poręczenia majątkowe. Pomimo spadku ilości osób podejrzanych w ubiegłym roku, nastąpił jednocześnie znaczny wzrost zastosowanych środków zapobiegawczych, w szczególności aresztów tymczasowych. Według CBŚP świadczy to o jakości i skuteczności zrealizowanych  przez funkcjonariuszy czynności.

Sukcesem CBŚP ostatnich lat jest też liczba osób zatrzymanych, którym ogłoszono zarzuty działania w zorganizowanych grupach przestępczych. Z całej liczby tj. 3 761 osób podejrzanych - 1 639 (w 2016 r. 1 362) osób będzie odpowiadało za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli prawie 50 proc. wszystkich podejrzanych usłyszało zarzuty z art. 258 kk. Warto przypomnieć, że w 2016 roku wskaźnik procentowy wynosił 37 proc. Świadczy, to o tym, że większość realizowanych spraw przez CBŚP jest prowadzona wobec zorganizowanych grup przestępczych. Intensywne działania pozwoliły na wyeliminowanie 176 takich zorganizowanych grup (w 2016 r. 166). Aż 167 (w 2016 r. 160) osobom przedstawiono 169 (w 2016 r. 164) zarzutów kierowania grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie przestępstw.

Rok 2017 jest rekordowym rokiem pod względem skuteczności w zabezpieczeniu mienia należącego do podejrzanych, policjanci zabezpieczyli prawie 644 miliony złotych, (w 2016 roku była to kwota 335 milionów złotych). Wzrost o 192 % w stosunku do roku ubiegłego to efekt merytorycznego przygotowania oraz zaangażowania funkcjonariuszy CBŚP. W ramach prowadzonych czynności odzyskano mienie w wysokości 48 mln zł, (w 2016 była to kwota 38 mln zł).

W minionym roku funkcjonariusze zlikwidowali 19 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 54 profesjonalnie zorganizowane plantacje konopi indyjskich, na których zabezpieczono ponad 17 tys. szt. krzewów tych konopi. W 2016 roku zlikwidowano 108 plantacji, gdzie zabezpieczono ponad 20 tys. szt. krzewów. Analizując te dane nasuwa się wniosek, że w 2017 roku plantacja ujawniona przez CBŚP liczyła średnio 323 krzewy, a w 2016 roku – przypadało 189 krzewów na plantację. W minionym roku policjanci zabezpieczyli narkotyki m.in. w postaci: amfetaminy – 576,6 (407,5) kg, haszyszu – 737,5 (1 192) kg, heroiny – 2,5 (5,8) kg, kokainy – 67 (36,6) kg, marihuany – 757 (861) kg, prawie 72 tysiące sztuk tabletek ekstazy (prawie 72 tys. szt.) i innych.

Policjanci CBŚP, w 2017 roku, odnieśli znaczące sukcesy na polu przestępczości ekonomicznej, przykładem niewątpliwie są rozbite zorganizowane grupy przestępcze wyłudzające podatek VAT. Na uwagę zasługuje również fakt, iż na stałym poziomie utrzymuje się skuteczność w zakresie zwalczania przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy. W minionym roku z art. 299 kk. 588 podejrzanym przedstawiono 831 zarzutów.

Ponadto w ramach prowadzonych działań funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali w  12 fabryk produkujących papierosy oraz ujawnili 20 miejsc, w których przetwarzano i konfekcjonowano tytoń. Mniejsza, niż w 2016 roku, liczba zlikwidowanych fabryk papierosów wynika z faktu, iż członkowie grupy przenieśli przestępczą działalność poza granice RP  (głównie są to kraje Europy Zachodniej). W wyniku podjętych czynności zabezpieczono ponad 184 mln (2016r. – 199 mln) sztuk papierosów oraz 259 tys. kg (305 tys. kg) krajanki tytoniowej.

Ze statystyk Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że w 2017 roku odnotowano 260 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych – dla porównania w 2016 roku takich przypadków zanotowano 381. W ciągu minionego roku spadła liczba obiektów, które zostały ewakuowane w wyniku fałszywych alarmów z 265 do 189.

Nastąpiła również finalizacja ogromnego przedsięwzięcia logistycznego, jakim było przeniesienie Centralnego Biura Śledczego Policji do nowej siedziby przy ul.  Podchorążych 38 w Warszawie. Inwestycja realizowana była w latach 2013-2017. Łączny koszt wyniósł ponad 50 mln zł. Główna siedziba CBŚP zajmuje dwa budynki i została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Obecne warunki lokalowe pozwalają na scentralizowanie wielu komórek organizacyjnych, które dzięki temu mogą ściśle ze sobą współpracować.

CBŚP-kom.I.Jurkiewicz/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama