Reklama

Służby Mundurowe

Napęd policyjnych śmigłowców do naprawy

Fot. J.Sabak
Fot. J.Sabak

Komenda Główna Policji rozpisała przetarg dotyczący naprawy głównej piasty wirnika nośnego dla dwóch eksploatowanych obecnie śmigłowców Mi-8T w celu wydłużenia ich eksploatacji. Maszyny są wykorzystywane przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Rozpisany 17.08.2019 przetarg dotyczy naprawy głównej piasty wirnika nośnego śmigłowca Mi-8T i podzielony jest na dwie części, dotyczące prac realizowanych na maszynach noszących rejestrację SN-41XP i numer boczny A017 oraz SN-42XP i numer A018. Celem jest wydłużenie resursu piasty wirnika, będącej kluczowym elementem układu napędowego śmigłowca o 7 lat lub 1500 godzin lotu. Termin składania ofert upływa 19.08. 2019, natomiast realizacja zadania musi zostać zakończona do 16.12.2019.

Nominalnie Policja posiada 3 śmigłowce Mi-8, przekazane jej po likwidacji w 2002 roku 103 Pułku Lotnictwa MSW. Jest to jeden niesprawny i częściowo zdemontowany Mi-8P (pasażerski) wyprodukowany w 1977 roku i dwa śmigłowce Mi-8T (transportowe), które wyprodukowano w 1983 roku znajdujące się nadal w służbie. Maszyny zostały dostosowane na potrzeby policji do szybkiego desantu na linach z tylnej rampy i ze względu na to zwykle można je zobaczyć ze zdemontowanymi tylnymi drzwiami skorupowymi.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez InfoSecurity24.pl planowana jest eksploatacja obecnie używanych Mi-8T co najmniej do roku 2024, dzięki naprawom głównym wydłużającym resurs przeprowadzonym w latach 2015-2018. Rozpisany obecnie przetarg dotyczy naprawy głównej, czyli wydłużającej czas eksploatacji kluczowych elementów układu napędowego śmigłowca. Objęte procedurą działania mają być przeprowadzone na piastach wirnika nośnego, czyli elementach łączących łopaty wirnika z wałem napędowym. Jak wynika z posiadanych przez redakcję informacji piasty obu policyjnych Mi-8T zostały wyprodukowane w 1987 roku i przeszły ostatnią naprawę główną w 2005 roku. Od tego czasu nalot wyniósł dla jednej maszyny niemal 890 godzin, a dla drugiej ponad 1177 godzin.

Jak mówiło się przy okazji przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla Policji, maszyny Mi-8T, ze względu na swój wiek, miały być stopniowo wycofywane ze służby. W maju 2018 roku zawarto umowę na zakup śmigłowców Sikorsky S-70i Black Hawk. Obecnie w służbie są już trzy tego typu maszyny, natomiast w marcu b.r. ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński zapowiadał, że podpisanie umowy na zakup dla policji kolejnych dwóch Black Hawków nastąpi już niebawem. Dotąd plan ten nie został zrealizowany, co wyjaśnia dalsze wydłużanie eksploatacji maszyn Mi-8T. Nie jest też tajemnicą, że oferują one odmienne od Black Hawków możliwości. Czas niezbędny od otrzymania informacji do startu Mi-8 jest co prawda znacznie dłuższy niż nowo nabytych maszyn, jednak potężna ładownia i szerokie tylne drzwi pozwalają on na transport i jednoczesny desant kilku zespołów BOA wraz ze sprzętem.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze