Reklama

Służby Mundurowe

Nie tylko FlyEye i nowy FT-5. Grupa WB na rzecz ochrony granic

Fot. Grupa WB
Fot. Grupa WB

Podczas Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „Granice 2021” w Depułtyczach Królewskich Grupa WB zaprezentowała gamę rozwiązań, które mogą znacznie poprawić skuteczność służb mundurowych odpowiedzialnych nie tylko za ochronę granic. Oprócz znanych już i stosowanych przez polskie służby rozwiązań, takich jak system łączności PIK, zaprezentowano też kilka nowych propozycji, takich jak system ochrony perymetrycznej AMSTA czy najnowszy wariant bezzałogowca FT-5 z podwoziem kołowym. Pokazano też nowe warianty wyposażenia systemu FlyEye, w tym zasobniki do retransmisji sygnału łączności z radiostacji osobistych.

Targi "Granice 2021" odbyły się w specyficznym momencie, gdy uwaga wielu ludzi zwrócona jest na ochronę polskich granic, dlatego wzbudziły one spore zainteresowanie. Grupa WB jest na tej imprezie obecna od początku, z rozwiązaniami dostosowanymi do specyfiki działań Straży Granicznej czy Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z nich jest najnowsza odsłona bezzałogowca FT-5, opracowanego przez gliwicką spółkę Flytronic (należącą do Grupy WB). Samolot jest kompatybilny z systemem sterowania dobrze znanych polskiej Straży Granicznej bezzałogowców FlyEye, co zapewnia znacznie większe możliwości operacyjne.

Na zamkniętej prezentacji przedstawiciele służb mundurowych mogli po raz pierwszy zobaczyć na żywo najnowszą wersję bsl, wywodzącego się od prezentowanego w 2016 roku systemu Łoś. Nowy FT-5 ma podwozie kołowe, co znaczy, że nie wymaga do startu katapulty a lądowanie jest znacznie bezpieczniejsze. Dzięki temu samolot może przenosić więcej wyposażenia, choć wymaga kilkuset metrów płaskiego terenu do startu i lądowania. Procedury te mogą odbywać się w trybie całkowicie zautomatyzowanym.

image
Bezzałogowiec FT-5 i stacja kontroli NSK wzbudziły duże zainteresowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Fot. Grupa WB 

FT-5 to płatowiec dwusilnikowy o napędzie spalinowym, co zwiększa czas lotu i udźwig. Przy masie startowej 85 kg może zabrać ładunek użyteczny 30 kg i pozostawać w powietrzu przez co najmniej 12 godzin.

Podstawowym typem stosowanego stanowiska kontroli jest mobilna stacja NSK o zasięgu kontroli do 180 km, ale może też operować przy wykorzystaniu retransmisji lub przekazywania kontroli pomiędzy stacjami, co może być szczególnie przydatne przy nadzorowaniu granicy. W kontekście FT-5 istotna jest jego zgodność systemowa z eksploatowanymi już przez Straż Graniczną FlyEye. Bezzałogowiec tego typu został zaprezentowany w Depułtyczach Królewskich.

W zakresie wykrywania, identyfikacji i śledzenia osób, które mogłyby przekraczać nielegalnie granicę, może być przydatny system ochrony perymetrycznej AMSTA. Rozwiązanie zaprojektowane przez warszawską spółkę MindMade (część Grupy WB) powstało właśnie do ochrony granic lub zabezpieczenia infrastruktury krytycznej i innych obiektów o szczególnym znaczeniu.

 

AMSTA składa się z systemu zróżnicowanych sensorów korzystających z samouczących się algorytmów dla stałej optymalizacji wykrywania i śledzenia, oraz odpornego na zakłócenia i próby inwigilacji systemu wymiany danych.

Pierwszą linią wykrywania są czujniki sejsmiczne. Dzięki odpowiednim algorytmom odróżniają przemieszczających się w kontrolowanym obszarze ludzi i pojazdy od sygnałów z otoczenia, zwierząt i innych czynników mogących wywołać reakcję. Sensory tego typu łączą się z niewidzialnymi "potykaczami" mikrofalowymi czy podczerwiennymi, których przekroczenie również wywołuje rekcję systemu.

Na podejrzany obiekt kierowane są kamery, albo w powietrze startują drony, które pozwolą na identyfikację i określenie sposobu reakcji na wtargnięcie. Wszystkie czujniki posiadają też zabezpieczenia antysabotażowe, uruchamiające alarm przy próbie ich demontażu lub neutralizacji.

image
Fot. J.Sabak

Działanie wszystkich sensorów systemu ochrony perymetrycznej AMSTA może być nadzorowane zarówno ze Stacjonarnej Stacji Kontroli (SSK), jak i Przenośnego Odbiornika Sygnałów Alarmowych (POSA) lub Przenośnego Odbiornika Sygnałów Wideo (POSW). Pozwala to na aktualizację danych w czasie rzeczywistym, zarówno przez kierującego ochroną, jak i zespoły interwencyjne. Systemy AMSTA-SG znajdują się już na wyposażeniu Straży Granicznej. 

W zakresie wymiany informacji w sposób bezpiecznych i kodowany, jak również integracji we wspólną siec różnych systemów łączności, Grupa WB proponuje system PIK. Został zaprojektowany przez inżynierów z MindMade. Platforma Integracji Komunikacji tworzy sieć węzłów teleinformatycznych pozwalających nie tylko łączyć się za pośrednictwem radiotelefonów, ale również integrować inne systemy łączności, takie jak przestarzały system TETRA czy telefony komórkowe z odpowiednią aplikacją kodującą. Dzięki temu możliwa jest koordynacja działań różnych służb, korzystających z kilku niekoniecznie kompatybilnych ze sobą systemów, co niestety nadal stanowi w Polsce codzienność.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze