Reklama

Służby Mundurowe

Co dalej z Biurem Operacji Antyterrorystycznych? Niepokojące zapowiedzi Policji [OPINIA]

 • Fot. Marek Krupa/KGP
  Fot. Marek Krupa/KGP

Kilka dni temu media obiegła informacja o planowanej reorganizacji Komendy Głównej Policji – w jej ramach Biuro Operacji Antyterrorystycznych miałoby zostać włączone w struktury Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) w ramach nowo tworzonego Zarządu, w skład którego, według słów komendanta Maja, mógłby wejść także Wydział do Zwalczania Aktów Terroru[3]. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak powrót do czasów sprzed tragedii w Magdalence, gdy główna policyjna jednostka antyterrorystyczna ulokowana była w CBŚ KGP jako Zarząd Wsparcia Bojowego. Wspomniana akcja wymusiła liczne transformacje przyporządkowania organizacyjnego tej jednostki, zakończone ostatecznie, jak by się wydawało, w 2008 roku – pisze prof. Ryszard M. Machnikowski, ekspert ds. terroryzmu z Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkoda, że kolejna zmiana jest spowodowana chęcią prostego ograniczenia struktur podporządkowanych bezpośrednio KGP a nie stanie się częścią próby stworzenia realnego „systemu antyterrorystycznego” w naszym kraju, którego działanie wymaga wskazania instytucji wiodącej w zakresie rozpoznawania, zwalczania, ale także i fizycznego reagowania na zagrożenia terrorystyczne, uporządkowania kompetencji różnych służb i powstania systemu koordynacji ich działań. Mówiłem o tym obszerniej w ubiegłym roku[1]. Wygląda po prostu na to, że kierownictwo KGP, nie rozumiejąc specyfiki funkcjonowania BOA postanowiło przyporządkować ją do Centralnego Biura Śledczego Policji, przez co nie będzie podlegać bezpośrednio KGP, co z kolei znacząco ograniczy samodzielność funkcjonowania jednostki.

Komendant Główny Policji chcąc wyjaśnić wprowadzone zmiany stwierdził w wypowiedzi przytaczanej przez PAP: „Dochodzi do sytuacji kiedy doświadczeni, świetnie wyszkoleni policjanci z BOA na co dzień "szukają sobie pracy”. Można postawić roboczą hipotezę, że treść wypowiedzi wskazuje na niepełne zrozumienie specyfiki funkcjonowania centralnej jednostki antyterrorystycznej, co oczywiście nie oznacza, że powinna ona non stop pozostawać w koszarach.

Zapowiadane powstanie Zarządu Operacji Antyterrorystycznych (ZOA) CBŚP mogłoby zresztą dawać nadzieję, że to policja została wybrana jako owa wiodąca służba w zakresie szeroko pojętego „przeciwterroryzmu”, integrując wiele funkcji, co pozwoliłoby odciążyć ABW i pozostawić tej służbie jedynie zadania kontrwywiadowcze. Według nieoficjalnych informacji sprawy gospodarcze mają przejść do CBA, podczas gdy ABW ma być także pozbawiona uprawnień śledczych i zmienić swój dotychczasowy charakter.

Nadzieja ta została jednak szybko rozwiana wypowiedzią nowej komendant CBŚP, pani inspektor Renaty Skawińskiej, która tak widzi zadania stojące przed funkcjonariuszami dawnego Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA): „u nas braliby udział w zatrzymaniach najgroźniejszych przestępców, odbijaniu uprowadzonych, chronieniu świadków koronnych czy zabezpieczaniu naszych agentów, prowadzących operacje specjalne”[2]. Zatem nici z polskiego systemu przeciwterrorystycznego. Dawna centralna jednostka antyterrorystyczna polskiej policji po prostu zostałaby funkcyjnie umiejscowiona w ramach CBŚP między dotychczasowo istniejącymi strukturami realizującymi te właśnie zadania.

Co za tym idzie, jej głównym zadaniem byłoby wsparcie funkcjonariuszy CBŚP przy codziennej pracy, a nie przygotowanie do przeciwdziałania aktom terrorystycznym, choć właśnie to stanowi podstawowe zadanie centralnej jednostki antyterrorystycznej. Ciągłe szkolenie i ograniczanie liczby realizacji z tym związane bynajmniej nie oznacza „szukania pracy”, a jest wykonywaniem podstawowego zadania, jakie stoi przed tego typu jednostką. Zapowiedzi takiej restrukturyzacji BOA stoją w ostrej sprzeczności z deklaracjami o potrzebie „systemu antyterrorystycznego”. Wygląda więc na to, że nikt w Polsce, kto ma możliwości decyzyjne, tym się nie przejmuje.

Ciekawe, że reorganizacja, która de facto likwiduje główną polską policyjną siłę w zakresie antyterroryzmu, następuje na pół roku przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie i szczytem NATO w Warszawie. Można stwierdzić, że tym posunięciem dezorganizuje się nagle coś, co istniało i co prawda było dalekie od doskonałości, jednak jakoś funkcjonowało. Planowana na luty reorganizacja po prostu musi odbić się na skuteczności funkcjonowania tej jednostki i szerzej, na stopniu przygotowania naszego kraju w zakresie reagowania na akty o charakterze terrorystycznym. Daje to poważnie do myślenia. Biorąc pod uwagę dynamikę, mówiąc eufemistycznie, sytuacji w pobliżu naszych granic, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, można stwierdzić, że zwiększa także ryzyko udanego zamachu.

Dobrze byłoby, żeby ministerialni urzędnicy akceptujący te propozycje zdawali sobie z tego sprawę. Oczywiście, trudno jest szerzej odnosić się do „koncepcji” wykorzystania BOA, zaprezentowanych publicznie przez komendantów Maja i Skawińską jedynie w oparciu o doniesienia medialne. Trzeba jednak zauważyć, że to właśnie media są jedynym źródłem informacji w tym zakresie, gdyż na stronach internetowych KGP i CBŚP nie ma nawet najmniejszej noty na wzmiankowany temat (przynajmniej na wieczór 24.01). W związku z tym, należy publicznie postawić kilka pytań do autorów tego pomysłu:

 1. Czy właśnie tworzone ZOA CBŚP będzie kompleksowo zajmować się kwestią zabezpieczenia przeciwterrorystycznego w Polsce, stając się służbą wiodącą w tym zakresie?
 2. Jeśli tak, to czy planuje się przeniesienie etatów, środków oraz finansów z ABW, która również ma podobne kompetencje, na rzecz CBŚP? Czy Centrum Antyterrorystyczne zostanie włączone do CBŚP?
 3. Jeśli nie, jaki będzie szczegółowy rozdział kompetencji między ZOA CBŚP a CAT ABW w zakresie przeciwterroryzmu? Czy będą się one dublowały? Kto będzie koordynował działania tych dwóch struktur?
 4. Czy dawne BOA utrzyma, w ramach CBŚP, status Centralnej Jednostki Antyterrorystycznej, bardzo istotny choćby w ramach współpracy na platformie ATLAS? Jeśli nie, jaka jednostka będzie reprezentowała nasz kraj w ramach tej platformy?
 5. Co z Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi Policji? Czy będą one podlegały regionalnym Zarządom CBŚP jako wojewódzkie jednostki szybkiego reagowania w zakresie AT czy też, jak to jest dotychczas, nadal będą podlegać komendom wojewódzkim policji?
 6. Jeśli to pierwsze, to czy przy komendach wojewódzkich utworzone zostaną Wydziały Realizacji, na wzór Komendy Stołecznej?
 7. Jeśli to drugie, jaka będzie relacja między jednostką antyterrorystyczną CBŚP a SPAP-ami i (Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi Policji) i SAT-ami (Sekcjami Antyterrorystycznymi) (pododdziały AT Policji w komendach wojewódzkich – red.]
 8. Czy poziom zagrożenia terrorystycznego w Polsce jest tak niski, że uzasadnia to decyzję o faktycznej likwidacji policyjnej jednostki antyterrorystycznej?

Ciekawe, czy dopiero nowa tragedia w rodzaju Magdalenki, tylko zapewne na znacznie większą skalę, skłoni adresatów tych pytań do próby znalezienia na nie odpowiedzi?

 


 

Prof. Ryszard. M. Machnikowski, Dr hab. socjologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.Ekspert Zagraniczny francuskiej  Wysokiej Rady Badań i Edukacji Strategicznych (CSFRS), specjalista ds. terroryzmu i przemocy politycznej oraz relacji transatlantyckich. Członek Board of Advisors projektu Countering Lone-actor terrorism, Londyn.

Reklama

Komentarze (8)

 1. zLoad

  "o pozwoliłoby odciążyć ABW i pozostawić tej służbie jedynie zadania kontrwywiadowcze" Ciekawa opinia. Tylko czy ABW chce sie tak "odciazyc". Na calym swiecie formacje walcza ze soba o jak najszerszy zakres obowiazkow a tu u nas jedna z nich chce sie odciazac? Cos chyba opinia osoby powiazanej z policja. W zamian za ograniczenie uprawnien , odwolanie komendanta glownego policji. ABW nie wyczyszczone z ludzi tuska?

 2. dfb

  Tak, ten portal w mocny sposob promowal obecna ekipe rzadzaca, wiec niech teraz aotorzy tego portalu wezma na siebie odpowiedzialnosc za nadchodzacy burdel.

 3. uykjtyhrbtvf

  Przyjęto, by wypowiadając się na jakiś temat, być co najmniej oczytanym w literaturze przedmiotu. Polecam inspektor Renacie walizkę na, określonych działów, dostępną w księgarniach literaturę popularno-publicystyczną.

 4. olo

  1. BOA - nie zrealizowało ani jednego zadania antyterrorystycznego - były to zadania typowo spap i przeprowadza je ona ok. raz w tygodniu reszte czasu szkolenia 2. cześć osób tam trafiających pochodzi z poza jednostek ,,at'' i nie ma doświadczenia w boju-jak zatem mają nabywać jak tam nie służyła? teorią na strzelnicy? ( dodam że np. dowódcą spap Katowice została osoba po AWF nie będąca nigdy w spap-mimo sprawności fizycznej… sory! Taka osoba nie ma szacunku u podwładnych i mentalnego prawa dowodzić kimś jeśli nie zasmakowała roboty – to chore… dowódca powinien służyć min.10 lat w AT! 3. utworzyła Się ostra rywalizacji że BOA to elita bo mają kasę i sprzęt a 95% zatrzymań niebiezpieczynch robią spapy! 4. Nie ma od 25 lat w Polce zwartego systemu szkolenia – procedur( użycie snajpera – razem oddziałów, strzału żeby zabić) - wyposażenia - umundurowania .. istny jarmark... wrk-a wymyśliła swój kamuflaż aby się ,,odróżniać'' Katowice mają swój.. swoje ,,czapeczki z logo'' ... boa swoje... Katowice mają g36 , boa hk ..dużo spapów pewnie jeszcze glauberyty i tureckie mp5 szlifuje... Ludzie lans na ,,navy silsa’’ nie powoduje że jest się dobrym-to co rzuca sie w oczy w działanaich AT Polskich to brak dynamiki potrzebnej w akcjach zmasowanych…wchodzenie – wykrajanie – tu potrzeba szybkości sasu i gromu jak najszybszy szturm—,,fala morska’’ żeby w ataku na obiekt klasy kino teatr market po wykryciu oddziału przez ,,sprawców’’ nie wybito zakładników … na to spapy nie są gotowe szkolą się na zatrzymanie osób w domu-bez zakłądników ..aut itd…https://www.youtube.com/watch?v=TiRQINyU3EM 5. to co zabijało jednostki i służby USA do czasu 11 września to konkurowanie kto jest lepszy...kto jest pierwszy... KONIEC - MA BYĆ TEN SAM SYSTEM SZKOLENIA-PROCEDUR-UMUNDUROWANIE-SPRZĘT- każda z jednostek jest potrzebna... przy okazji trzeba rozważyć jak w swat usa czy np. raz w tygodniu - policjanci nie powinni pracować w swoich jednostkach.. np. rd... prewencji ...nabiorą niektórzy szacunku do ,,krawężników'' bo jak widać u 80% miny predatorów nadludzi to śmiać się chce... nawet z rękami jak John Wayn chodzą do kibla! Rozwiazanie jeden spap na województwo to dobre rozwiązanie - wprowadził bym nocne patrole w miastach wojewódzkich aby można wspomóc prewencje przy pościgu .. interwencjach masowych w nowej Hucie itd... gdy istnieje ryzyko że 10-20 zbirów zaatakuje patrol...niech są w pobliżu... ( mają to wykonywać grupy GSR ale to mrzonka szkolenia i wyposażenia) BOA powinna w mojej opinii delegować do komórek podległych spap np. po miesiącu jeden ,,pluton'' .. ale nie ma to sensu teraz bo każdy ma inne procedury i inne szkolenie - sprzęt... dzięki temu nabyli by realnych stresowych doświadczeń z zatrzymań jakich nie mają na strzelnicy... w razie godziny ,,W'' poza tym znalezienie dla AT-spap zadań na wypadek wojny – ochrona ewakuacji muzeów banków państwowych =konwoi – procedury… sprzęt opancerzony lekki z granatnikami 40mm no lethal w razie ,,w’’ amunicja zabijającej. W Polsce reorganizacja to wymina dowódców i nazw BOA COAP itd. te same jednostki zmiana nazw.. a na wypadek W porwania zakładnikó w supermarkecie jakich pełno nie ma szans skompletować w godzine 120 ludzi i ogarnąć tego... to nie dom gdzie trzeba 12 szturmanów... nie ćwiczy się takich akcji - wiązanych i nie ma się sprzętu 0 który spap ma pełny skład 60 noktowizorów dla szturmanów? termowizor? broń z tłumikami na wypadem anyterrorystycznej aukcji i amunicne nie 9mm która kamizelki nei pokona - nie ma prawnie unormowanego aby policjant zabił terroryste - nie ma sprzętu... po akcji jak w ,,nord ost'' 60 ateków by pisało notatki że celowało w nogi...i ostrzegało o użyciu broni... gdy w gościa w kamizelce trzeba strzelić centralnie w pałe!

 5. dejv

  dupa z króla

 6. Maciek

  Panie profesorze ! Trzeba to wydrukować, podpisać , spakować do koperty i wysłać do pani inspektor Renaty Skawińskiej !

 7. muminek

  To proste - zostanie zamienione na Biuro Operacji Antyopozycyjnych - to ważniejsze ...

 8. Alicja

  Cześć komuchy z D24!!! Z kim dzisiaj "wywiadzik"? Donosiciel? Złodziej? Stary komuch odrywany od koryta? Miłego dzionka i pozdrowionka dla cenzorka.

Reklama