Reklama

Służby Specjalne

Siły specjalne narzędziem zapewniania bezpieczeństwa regionalnego

  • Fot. Wydział Prasowy DKWS
    Fot. Wydział Prasowy DKWS

Czy zacieśnianie współpracy w zakresie sił specjalnych zwiększa efektywność zapewniania bezpieczeństwa regionalnego w Europe? Jakie znaczenie może ono odgrywać w procesie budowania zdolności obronnych? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy międzynarodowej konferencji „Special Operations Forces cooperation as a regional security enhancement tool”.

Spotkanie odbyło się 19 maja br. w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Dowództwa Operacji Specjalnych NATO i polskich Wojsk Specjalnych, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autorytety w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

W konferencji uczestniczyli m.in.: gen. bryg. Jarosław Kraszewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, dr Brian Maher, dyrektor Joint Special Operations University (JSOU) oraz zastępca Dowódcy Operacji Specjalnych NATO (NS HQ). W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele: Dowództwa Generalnego RSZ, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A), Dowództwa Sił Specjalnych USA (USSOCOM), Połączonego Dowództwa Sojuszniczego (JFC) w Brunssum oraz nowo utworzonego NATO Force Integration Unit (NFIU) w Bydgoszczy. Obecni byli również dowódcy sił specjalnych Chorwacji, Czech, Estonii, Gruzji i Rumunii.

Otwierając debatę gen. bryg. Jerzy Gut - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych (KWS) - podkreślił, że "siły specjalne nie są uniwersalnym panaceum w zapobieganiu wszelkim zagrożeniom. Mogą jednak, odpowiednio użyte, realizować cele operacyjne bądź nawet strategiczne. Skuteczność ich działań warunkuje w ogromniej mierze właściwe zrozumienie ich specyfiki oraz potrzeb".

Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków siły specjalne potrzebują wsparcia ze strony innych rodzajów sił zbrojnych oraz służb specjalnych, a także właściwej architektury systemów dowodzenia i łączności. Dlatego podczas prowadzonych operacji tak ważna jest interoperacyjność.

Gen. bryg. Jerzy Gut, Dowódca KWS

Uczestnicy konferencji debatowali o znaczeniu międzynarodowej współpracy sił specjalnych dla budowania zdolności obronnych i gotowości przeciwdziałania nadchodzącym zagrożeniom. Podkreślono też ich rosnącą rolę i znaczenie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego w ujęciu Sojuszu.

Omawiano również charakterystykę współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym wojny hybrydowej, a także postępującą globalizację konfliktów. W opinii uczestników obrad siły specjalne są jednym z najbardziej optymalnych instrumentów, jakie posiadają decydenci, by przeciwdziałać globalnym zagrożeniom. W tym kontekście podkreślono jedną z ich największych zalet, czyli stałe dążenie do wyprzedzenia działań przeciwnika i przygotowywanie się na zagrożenia mogące wystąpić w przyszłości.

Organizatorami spotkania było krakowskie Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS) oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPiSM) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja była kolejnym, niezwykle istotnym przedsięwzięciem przeprowadzonym w ramach współpracy Wojsk Specjalnych i UJ.

Czytaj też: Święto Wojsk Specjalnych. "Jesteśmy dumni z Waszych dokonań".

Reklama

Komentarze

    Reklama